#ZjednoczonaOpozycja

Dzisiaj sprawy najważniejsze to potwierdzenie niezależnej władzy sądowniczej i trójpodziału władzy. We wtorek 25 lipca br. posłowie opozycji z PO .N i PSL wspólnie złożyli na ręce Prezydenta projekt ustawy o KRS, który był już w Sejmie.

To projekt przygotowany przez środowisko sędziów Iustitia. Posłowie PiS odrzucili ten projekt w pierwszym czytaniu.
To projekt całkowitej demokratyzacji sądownictwa zgodny z polską konstytucją.

Więcej → https://www.facebook.com/PlatformaObywatelska/videos/10155033511673740/

Posłowie wspólnie przygotują głęboką reformę sądownictwa, która będzie służyć wszystkim Polkom i Polakom. Jako #ZjednoczonaOpozycja powołają Zespół Parlamentarny ds. reformy sądownictwa. Wspólny cel to m.in. usprawnienie funkcjonowania sądów i skrócenie czasu postępowań.
Oprócz działania w obronie KRS, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych - co jest najważniejszą sprawą, uwaga posłów poświęcona była NGO, na których kaganiec szykuje partia rządząca. Po cichu, bo procedowania w cieniu ustawy o Sądzie Najwyższym.

Ustawa PIS przewiduje powołanie centralnej agencji: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w której politycy będą decydować, gdzie trafią publiczne środki na zadania organizacji pozarządowych i fundacji.

Więcej w tym ważnym temacie → https://www.facebook.com/mwielichowska/videos/1414269858610631/

Ta centralizacja to ubezwłasnowolnienie dla wolnych od politycznych barw organizacji pozarządowych, a wsparcie dla organizacji posłusznych i lojalnych.
Tryb pracy nad projektem oraz zawartość merytoryczna budzą kontrowersje w środowisku stowarzyszeń i fundacji. Projekt Narodowego Centrum nie rozwiązuje problemów, z którymi podejmujący aktywność społeczną obywatele borykają się w swojej działalności od lat.
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska w imieniu klubu wnioskowała o odrzucenie ustawy, potem o wysłuchanie publiczne. Projekt jest procedowany na komisji. Dzięki wielu zgłaszanym przez posłankę poprawkom nie udało się przed sejmowymi wakacjami skończyć procedowania. Zatem udało się zyskać na czasie. Do projektu posłowie powrócą we wrześniu.
We wtorek w Warszawie posłów opozycji zajęły również bieżące sprawy: projekty: o zmianie ustawy o cudzoziemcach, o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

#3xWeto
#ChcemyWETA
#GabinetCieni
#MonikaWielichowska
#Sejm
#NGO
#IIIsektor
#organizacjepozarządowe    
#KRS
#SN    
#sądypowszechne

(0 głosów)