W sprawie zapowiedzianych ograniczeń w przyjmowaniu matek z dziećmi przez schroniska dla bezdomnych

Schroniska dla bezdomnych kobiet alarmują, że ministerstwo zakazuje przyjmowania matek z dziećmi.

Niepokojąca jest decyzja resortu rodziny, pracy i polityki społecznej o tym, że schroniska dla bezdomnych nie mogą przyjmować matek z dziećmi. Samotne matki z dziećmi powinny być kierowane do domów samotnej matki – zadecydował resort.

I tutaj napotykamy na pierwszy poważny problem – w Polsce funkcjonuje 26 domów dla matek z małoletnimi dziećmi, z kolei liczba bezdomnych dzieci w schroniskach to 1,2 tys., razem z matkami to liczba ok. 2 tys. osób. Domów samotnej matki jest za mało, aby móc przyjąć bezdomne dzieci ze schronisk.

Nie ulega wątpliwości, że dzieci nie powinni wychowywać się w schroniskach dla bezdomnych, w których nie ma odpowiednich warunków lokalowych, ani atmosfery sprzyjającej rozwojowi dziecka. Niestety w domach samotnej matki nie ma miejsca na przyjęcia dzieci ze schronisk.

Z kolei przekształcenie schronisk w domy samotnej matki jest trudnym do realizacji zadaniem. Placówki różnią się standardem, są inaczej finansowane. Jest to karkołomne zadanie. W czterech województwach domów samotnej matki nie ma w ogóle.

Część istniejących schronisk dla bezdomnych matek nie sprosta postawionym wymogom. Grozi im zaprzestanie świadczenia usług bezdomnym matkom i ich dzieciom. Niestety, jeśli do przekształceń nie dojdzie, wojewoda nie wpisze placówki do rejestru, tym samym pozbawiona zostanie dofinansowania.

Po przekształceniu schroniska dla bezdomnych matek w dom samotnej matki organizacja prowadząca placówkę straci możliwość dofinansowania działalności z funduszu przeznaczonego na walkę z bezdomnością, w tym ministerialnego programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności, nie otrzymując nic w zamian.

Okazuje się, że za ministerialnym zakazem nie idą żadne rozwiązania, które poprawiłyby w praktyce los bezdomnych dzieci. Bezdomne matki z dziećmi staną się ofiarami nowych ministerialnych wytycznych.

W odpowiedzi na interpelację w tej sprawie, złożoną przez poseł Monikę Wielichowską, Marcin Zieleniecki podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wyznaczyło terminu dostosowania się schronisk dla bezdomnych matek z dziećmi do standardów odpowiadających domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Jeśli placówka do tej pory działała jak schronisko dla matek z dziećmi, nie oznacza to, że placówka ta ma być zamknięta. Placówka może nadal działać, ale w zależności od faktycznie prowadzonej działalności i od tego czy realizuje swoje zadania na podstawie ustawy o pomocy społecznej ze środków publicznych – powinna działać zgodnie z normami obowiązującymi dla danego typu placówki (np. z normami dotyczącymi domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży). Tym samym liczba placówek i liczba miejsc w tych placówkach nie powinna się zmniejszyć – powinna nastąpić jedynie zmiana typu placówki.”

(0 głosów)