W sprawie masowej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

Tereny Puszczy Białowieskiej podlegają ochronie co najmniej od początku XV w. W Puszczy Białowieskiej zachowały się jedne z ostatnich i największych fragmentów lasu pierwotnego nizin europejskich.

Puszcza Białowieska jest schronieniem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które obecnie występują wyłącznie na jej terenie. Od 1932 roku w Puszczy funkcjonuje Białowieski Park Narodowy – jeden z pierwszych parków narodowych na świecie. Puszcza Białowieska to jedyny w Polsce obiekt przyrodniczy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W ten sposób doceniono wyjątkową, uniwersalną z punktu widzenia nauki, ochrony i piękna natury, wartość tego naturalnego lasu. Puszcza Białowieska to nasza duma, nasze dobro narodowe.

Mimo to, obecnie na terenie puszczy trwa masowa wycinka drzew, do której pretekstem jest okresowy masowy pojaw kornika drukarza. Pomysł na zwalczanie kornika poprzez wycinkę drzew krytykują zarówno organizacje ekologiczne, jak i naukowcy z polskich uczelni i instytucji badawczych, Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego, Państwowa Rada Ochrony Przyrody i Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Apelują także naukowcy i eksperci zza granicy, przejęci dewastacją cennego dziedzictwa narodowego.

Apel o zaprzestanie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej do Pana Ministra Środowiska wystosowało 54 naukowców, uczestników konferencji ekologicznej, która odbył się pod koniec kwietnia w Bawarii. Pan Minister Środowiska zaskoczył wszystkich, komentując w Sejmie wycinkę drzew na terenie Białowieskiego Parku Narodowego: „W 2014 roku łamiąc prawo, bezprawnie wpisano Puszczę Białowieską na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego”. To ewenement w skali światowej, aby przedstawiciel rządu w taki sposób odnosił się do wyjątkowego wyróżnienia, jakim jest umieszczenie na liście UNESCO.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wystosowała w tej sprawie interpelację poselską do Pana Jana Szyszki – Ministra Środowiska. W swoim piśmie posłanka zapytała pana Ministra:
- Dlaczego nie odpowiedział na apel o ochronie puszczy, pod którym podpisało się 54 naukowców, uczestników konferencji ekologicznej?
- Dlaczego nie podejmuje dyskusji z naukowcami i nie bierze pod uwagę opinii specjalistów i ekspertów ze świata nauki? 
- Na jakiej podstawie stwierdził, że Puszcza Białowieska została bezprawnie wpisana na listę UNESCO?
- Czy planuje podjąć kroki, aby skreślić Puszczę Białowieską ze światowej listy UNESCO?

W odpowiedzi na interpelację poselską pan Andrzej Konieczny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska poinformował, że Minister Środowiska wbrew doniesieniom, odpowiedział na list od uczestników konferencji. Pan Konieczny poinformował, że Minister Środowiska wczytuje się we wszystkie opinie na temat sytuacji w Puszczy Białowieskiej i w czynny sposób propaguje ochronę części tego cennego obszaru. Ponadto prowadzone działania skupiają się na przestrzeganiu prawa, a więc wykonywaniu dyrektyw unijnych oraz planu zadań ochronnych, planów urządzenia lasu, a także zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu lokalnej społeczności.  Pan Konieczny poinformował, że Minister Środowiska nie planuje działań zmierzających do skreślenia Puszczy Białowieskiej z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W załączeniu udostępniamy interpelację  i odpowiedź.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)