W sprawie środków na likwidację barszczu Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego jest problemem dla mieszkańców polskich wsi i miast – w każdym województwie. Roślina ta rozrasta się w niebywałym tempie, a jej zwalczanie jest bardzo ciężkie, ponieważ barszcz wytwarza silne toksyny, które w negatywny sposób oddziałują na skórę.

W środowisku naturalnym barszcz Sosnowskiego mierzy ok. 1,5 metra wzwyż. Polska jest idealnym środowiskiem do wzrostu i rozwoju rośliny nawet sięgając 3,5 metra. Zwalczanie barszczu leży w kompetencjach gmin i może być finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  W ubiegłym roku Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wystosowała w tej sprawie interpelację do Ministerstwa Środowiska. W odpowiedzi, ministerstwo poinformowało, że „w ramach bieżącej współpracy Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wypracowywane są zasady współfinansowania działań dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie jednostek samorządu terytorialnego”.
  Ponadto ministerstwo poinformowało, że „w ramach projektu strategicznego pn. „ Opracowywanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”, którego beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, przewidzianego do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w najbliższych latach będą wypracowywane niezbędne działania dotyczące kontroli rozprzestrzeniania i zwalczania gatunków inwazyjnych, w tym między innymi dotyczące zwalczania Barszczu Sosnowskiego”.
 
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wystosowała w tej sprawie następną interpelację do Ministra Środowiska. W swoim piśmie posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
- Jakie zostały wypracowane zasady współfinansowania działań dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie jednostek samorządu terytorialnego?
- Jakie wypracowano niezbędne działania dotyczące kontroli rozprzestrzeniania i zwalczania gatunków inwazyjnych, w tym między innymi dotyczące zwalczania Barszczu Sosnowskiego?
- Jaką pomoc przewiduje resort dla samorządów w walce z likwidacją barszczu Sosnowskiego?
 
W odpowiedzi na interpelację poselską pan Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w dniu 29.09.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie tego projektu. Pan Gajda zaznaczył, że zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zaplanowano przygotowanie opracowań na temat metod zwalczania lub kontroli inwazyjnych gatunków obcych, w tym między innymi, dotyczących zwalczania Barszczu Sosnowskiego, a poszczególne opracowania będą składały się z dwóch części: diagnostycznej i operacyjnej dla każdego gatunku. Następnie zostaną przeprowadzone działania pilotażowe oraz podsumowanie i ocena skuteczności realizacji działań.
   Podsekretarz Stanu poinformował, że w trakcie przygotowania są zmiany legislacyjne mające na celu wdrożenie do polskiego prawodawstwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych. Ponadto Ministerstwo Środowiska podejmuje ogólnokrajowe działania, m.in. informacyjne i edukacyjne, będące odpowiedzią na zagrożenia, jakie stwarzają barszcze kaukaskie.
  Pan Gajda oznajmił, że w aspekcie finansowym resort środowiska możne wspomagać jednostki samorządu terytorialnego w bardzo ograniczonym zakresie.
 
W załączeniu udostępniamy pełną treść interpelacji i odpowiedzi.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)