W sprawie nowelizacji unijnej dyrektywy o pracownikach delegowanych

Prezydent Francji odbył pierwszą wizytę w Europie Środkowo-Wschodniej, podczas której spotkał się z przedstawicielami państw. Ominął Polskę, co świadczy o naszych kiepskich relacjach z Francją.

Jak wyjaśniały wcześniej źródła w Pałacu Elizejskim, wizyty prezydenta Emmanuela Macrona honorują kraje „najbardziej przywiązane do swego zakotwiczenia w Europie”. Polska została pominięta w momencie, kiedy zaczyna się decydować o przyszłości pracowników delegowanych do pracy w Europie, w tym we Francji.
Sytuacja dotyczy setek tysięcy polskich pracowników – a także ich rodzin. Dlatego polski rząd powinien tym bardziej szukać sprzymierzeńców i prowadzić twarde negocjacje. Tymczasem polskiej reprezentacji zabrakło w tej bardzo ważnej dyskusji.
Z pewnością na taki stan rzeczy, wpłynęła kwestia działań polskiego rządu i lekceważące wypowiedzi przedstawicieli rządu o jednym z największych sojuszników. Stosunkom polsko-francuskim nie sprzyja sytuacja wokół mediów, sądów, Trybunały Konstytucyjnego, zerwanie kontraktu na Caracale przez Ministra Obrony Narodowej.
Sytuacji z pewnością nie poprawią kolejne, pogrążające wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, które w dalszym ciągu są lekceważące i pouczające, np. Ministra Jarosława Gowina: „Szkoda, że pan prezydent nie skorzystał z okazji, żeby przyjechać do Polski, bo mógłby się tutaj wiele nauczyć, na przykład jak kieruje państwem, które się dynamicznie rozwija gospodarczo i zapewnia bezpieczeństwo swoim obywatelom”.  Czy słowa wiceszefa MON Bartosza Kownackiego, który o Francuzach wyraził się w pogardliwym i niedopuszczalnym tonie: „To są ludzie, którzy uczyli się jeść od nas widelcem parę wieków temu”.
Prezydent Francji chce rozmawiać z głowami państw, które respektują unijne wartości. Postawa Prezydenta Francji daje jasny sygnał, że nie popiera on rządów Prawa i Sprawiedliwości, które nie przestrzegają unijnego prawa.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się w tej sprawie do Pani Premier. W swojej interpelacji posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Jakie działania podjął Rząd w sprawie trwających negocjacji dotyczących pracowników delegowanych? Jakie są ich konkretne efekty?
2. Czy odbyły się spotkania na arenie UE? Jeśli tak, to kiedy, z kim i jaki jest efekt ustaleń?

W odpowiedzi na interpelację pan Konrad Szymański Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych poinformował, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej aktywnie zabiega, aby negocjowane nowe rozwiązania w obszarze delegowania pracowników w jak najszerszym zakresie uwzględniały polski punkt widzenia na polskie interesy.
Ponadto od wielu miesięcy przedstawiciele Rządu RP prowadzą intensywne działania mające na celu przeciwdziałanie przyjęciu na poziomie Unii Europejskiej regulacji, które utrudniałyby polskim przedsiębiorcom korzystanie ze swobody świadczenia usług i wprowadzałyby bariery dla delegowania pracowników. Przedstawiciele Rządu i administracji rządowej prowadzą intensywne rozmowy na szczeblu politycznym i eksperckim z przedstawicielami pozostałych państw członkowskich w celu promowania polskiego stanowiska i budowania szerszej koalicji państw.
Pan Szymański poinformował, że rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników stanowi stały punkt bilateralnych i wielostronnych rozmów ministrów oraz wiceministrów odpowiedzialnych za sprawy społeczne, zagraniczne oraz transportowe z przedstawicielami administracji państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto projekt rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników jest regularnie podnoszony na szczeblu Prezesa Rady Ministrów, w trakcie spotkań i rozmów Pani Premier B. Szydło z jej odpowiednikami z innych państw członkowskich.
Pan Szymański zaznaczył, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma pełną świadomość negatywnych konsekwencji dla polskich przedsiębiorców, jakie może nieść ze sobą rewizja dyrektywy w sprawie delegowania pracowników. Z tego względu jest to jeden z głównych priorytetów Rządu  Rzeczypospolitej Polskiej, który pozostaje w pełni zaangażowany w proces negocjacji podejmując adekwatne działania  w tej sprawie.

W załączeniu udostępniamy odpowiedź.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)