49. Posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

We wtorek 10 października br. rozpocznie się 49. Posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;  poselskim projektem uchwały w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego;  rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach;  poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017"; rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Odbędzie się pierwsze czytanie:
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych;
- przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
- rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 październik 2017 10:40
(1 głos)