Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Łuszczycy

W tym tygodniu odbyło się spotkanie parlamentarnego zespołu ds. łuszczycy, w którym pracuje poseł Monika Wielichowska.
Gośćmi posiedzenia była m.in. pani prof. dr hab.n.med. Joanna Maj - Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii.
Obecni na posiedzeniu Zespołu byli konsultanci wojewódzcy, profesorowie, lekarze, przedstawiciele stowarzyszeń związanych z leczeniem łuszczycy podnosili tematy dotyczące dostępności do nowych, nowoczesnych leków, które mają znikome działania niepożądane.

Uczestnicy spotkania wnioskowali także, aby do dermatologa można było dostać się bez skierowania. To dość istotny postulat, który wiąże się z tym, że często lekarze rodzinni próbują leczyć łuszczycę, zamazując przy okazji obraz choroby. Rozmawiano o trudnym, ograniczonym dostępie do leczenia biologicznego.
Podkreślano również, że ważne jest, aby pacjent w sposób profesjonalny został przygotowany do procesu leczenia. Ważne jest, aby dermatolog mógł pacjentowi wytłumaczyć istotę choroby. Choroby, która dotyka ponad milion Polaków. Choroba, w której najważniejsza jest szybka diagnoza i szybkie podjęcie odpowiedniej do sytuacji chorego terapii.
Zespołu ds. łuszczycy będzie występować do ministra Radziwiłła o zmiany, które będą korzystne dla pacjenta, jeśli chodzi o szybszy dostęp do dermatologa.

Za Unią Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS

Odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Łuszczycy w VIII kadencji rządu – Stan i perspektywy opieki zdrowotnej nad pacjentami z łuszczycą w Polsce.
11 października w Sejmie, parlamentarzyści - Magdalena Kochan - Posłanka na Sejm RP Poseł Tomasz Latos Marek Hok Monika Wielichowska Joanna Mucha oraz bardzo licznie przybyli przedstawiciele pacjenckich organizacji łuszczycowych spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i ekspertami w dziedzinie dermatologii:
- Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj – Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii
- Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka – Przewodnicząca Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
- Dr n. med. Irena Walecka - Wojewódzki Konsultant ds. Dermatologii i Wenerologii województwa mazowieckiego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
- Dr n. med. Maria Czubek – Wojewódzki Konsultant ds. Dermatologii województwa pomorskiego
- Prof. nadzw. dr hab. Adam Reich - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Kierownik Kliniki Dermatologii
- Dr n. med. Elzbieta Klujszo - Zastępca kierownika Kliniki Dermatologii Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
- Dr n. med. Joanna Narbutt - Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi
- Dr n. med. Adam Borzęcki - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED-LASER w Lublinie
- Justyna Szczęch - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
- Dr n. med. Jakub Gierczyński, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
W imieniu Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS głos zabrała Dagmara Samselska – Przewodnicząca.

Udział wzięły również: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę Psoriasis Wyjdź z Cienia #Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Fala Nadziei" Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Łuszczycę i ŁZS Razem Raźniej Świętokrzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę
Tak liczna reprezentacja zarówno środowiska medycznego jak i pacjenckiego wskazuje na bardzo trudną sytuację chorych na łuszczycę.

Zebrani dyskutowali m.in. na temat problemu braku dostępności do terapii w dermatologii, co jest związane z koniecznością zmiany podejścia Ministerstwa Zdrowia do leczenia schorzeń dermatologicznych, a także zweryfikowania wyceny procedur w dermatologii.

Efektem prac zebranych są WNIOSKI z posiedzenia, które w formie postulatów zostaną przedłożone Ministrowi Zdrowia:

Zniesienie obowiązku posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez lekarza dermatologa.
Szybka diagnoza i podjęcie adekwatnej specjalistycznej terapii w łuszczycy daje większe szanse na zminimalizowanie skutków choroby, zarówno skórnych, jak i metabolicznych. Choroba, współistnieje z licznymi zaburzeniami metabolicznymi między innymi z insulinoopornością, zakrzepowym zapaleniem żył, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią. Łuszczyca może także współistnieć z chorobami autoimmunologicznymi, między innymi z chorobą Crohna – zapalną chorobą jelit. U pacjentów stwierdza się częstsze występowanie incydentów sercowo-naczyniowych CVD (Cardio-Vascular Disease).

Wprowadzenie w szczególnych przypadkach możliwości indywidualnego kwalifikowania pacjentów do leczenia biologicznego w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy plackowatej, z pominięciem kryterium - zastosowania co najmniej dwóch różnych, a w przypadku pacjentów od 6 do 18 roku życia – co najmniej jednej metody klasycznej terapii ogólnej.

Wycena świadczeń zdrowotnych w dermatologii zgodna z aktualnym faktycznym kosztem realizacji świadczeń.
Z powodu niedoszacowania świadczeń zdrowotnych chorzy nie mają dostępu do podstawowych terapii stosowanych w łuszczycy takich jak np. fototerapia.

Wprowadzenie oddziałów pobytu dziennego, gdzie chory mógłby, nie rezygnując z pracy zawodowej, skorzystać z terapii, która na chwilę obecną dostępna jest głównie w ramach pobytów szpitalnych.
Kolejne posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Łuszczycy planowane jest na początek roku 2018.

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#łuszczyca
#Sejm
#zdrowie

(0 głosów)