Spotkanie z Młodymi Demokratami

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska uczestniczyła w spotkaniu z Młodymi Demokratami.

Spotkanie było okazją do rozmowy na wiele tematów, także o ostatnich politycznych wydarzeniach. Przeprowadzona dyskusja pokazała, że wśród młodych ludzi zdania są różne i pokazują różne spojrzenia na świat i sprawy.

Dlatego, aby wypracować wspólne stanowiska trzeba rozmawiać.

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#Sejm
#GabinetCieni
#Warszawa
#MłodziDemokraci

(0 głosów)