W sprawie poprawy sytuacji chorych na łuszczycę

Sytuacja osób chorych na łuszczycę jest w Polsce bardzo trudna. Ta choroba dotyka ponad milion Polaków. To choroba, w której najważniejsza jest szybka diagnoza i szybkie podjęcie odpowiedniej do sytuacji chorego terapii.

W Polsce osoby chore na łuszczycę borykają się z problemem braku dostępności do terapii w dermatologii, co jest związane z koniecznością zmiany podejścia Ministerstwa Zdrowia do leczenia schorzeń dermatologicznych, a także zweryfikowania wyceny procedur w dermatologii.

Dla chorych na łuszczycę ważne jest, aby do dermatologa mogli dostać się bez skierowania. To dość istotny postulat, który wiąże się z tym, że często lekarze rodzinni próbują leczyć łuszczycę, zamazując przy okazji obraz choroby.

Ważne jest, aby pacjent w sposób profesjonalny został przygotowany do procesu leczenia. W związku z tym, aby polepszyć sytuację chorych na łuszczycę, konieczne jest zniesienie obowiązku posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez lekarza dermatologa.

Ponadto sytuację chorych na łuszczycę można byłoby polepszyć, wprowadzając oddziały pobytu dziennego, gdzie chory mógłby, nie rezygnując z pracy zawodowej, skorzystać z terapii, która na chwilę obecną dostępna jest głównie w ramach pobytów szpitalnych.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się w tej sprawie do Ministra Zdrowia. W złożonej interpelacji posłanka poprosiła Ministra o odpowiedź na pytania:
1. Czy resort zniesie obowiązek posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez lekarza dermatologa?
2. Czy resort wprowadzi w szczególnych przypadkach możliwość indywidualnego kwalifikowania pacjentów do leczenia biologicznego w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy plackowatej, z pominięciem kryterium - zastosowania co najmniej dwóch różnych, a w przypadku pacjentów od 6 do 18 roku życia – co najmniej jednej metody klasycznej terapii ogólnej?
3. Czy resort wprowadzi wycenę świadczeń zdrowotnych w dermatologii zgodnych z aktualnym faktycznym kosztem realizacji świadczeń?
4. Czy resort wprowadzi oddziały pobytu dziennego dla chorych na łuszczycę, gdzie mogliby korzystać z terapii, nie rezygnując z pracy zawodowej?

W odpowiedzi na interpelację poselską pan Marcin Czech – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformował, że wprowadzenie skierowań do poradni dermatologicznych poprzedzone było analizą przeprowadzoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, która wykazała, że część pacjentów zgłasza się do lekarza dermatologa z podejrzeniem choroby, którą zgodnie z kompetencjami i w ramach posiadanej wiedzy mógłby potwierdzić lub wykluczyć lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Pan Czech poinformował, że zgodnie z zapisami punktu 2. podpunkt 4)  kryteriów kwalifikacji, do przedmiotowego programu lekowego kwalifikowani mogą być pacjenci, u których występują przeciwwskazania do stosowania wymienionych w opisie programu metod terapii ogólnej, przy czym przeciwwskazania do stosowania terapii ogólnej muszą być oparte na Charakterystyce Produktu Leczniczego lub aktualnej wiedzy medycznej.

Podsekretarz zaznaczył, że proces wyceny świadczeń odbywa się zgodnie z planem taryfikacji, sporządzanym od dnia 1 czerwca danego roku na rok następny, opiniowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Rade ds. Taryfikacji oraz zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia. Ponadto, Podsekretarz wskazał, że taryfikacja świadczeń dermatologicznych zostanie dogłębnie przeanalizowana i wzięta pod uwagę przy konstruowaniu planu taryfikacji świadczeń na kolejne lata.

Pan Czech poinformował, że resort przewiduje realizację świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach szpitalnych w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej oraz w trybie leczenia jednego dnia a także określa warunki realizacji tych świadczeń.

W załączeniu udostępniamy interpelację i odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia.

Pobierz załącznik:

Ostatnio zmieniany środa, 31 styczeń 2018 11:02
(0 głosów)