59. Posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 27 lutego br. rozpoczęło się 59. Posiedzenie Sejmu RP.

Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o komornikach sądowych (Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka); senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Sprawozdanie Komisji Infrastruktury); poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa); rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Komisja Finansów Publicznych  

28 lutego br. posłanka Monika Wielichowska weźmie udział w pracach komisji, podczas których posłowie zajmą się rozpatrzeniem poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz rozpatrzeniem poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.


Komisja Infrastruktury  

W środę posłanka uczestniczyć będzie także w posiedzeniu komisji infrastruktury, podczas którego odbędzie się rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli kształtowania krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach.

Przedstawiona zostanie także Informacja na temat działalności Instytutu Transportu Samochodowego na rzecz rozwoju bezpieczeństwa transportu samochodowego w Polsce.

Ostatnio zmieniany środa, 28 luty 2018 09:53
(0 głosów)