62. Posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 8 maja br. rozpoczęło się 62. Posiedzenie Sejmu RP.

Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury); rządowym oraz poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny); poselskim projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny); rządowym projektem ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych); komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Sprawozdanie Komisji Infrastruktury); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych (Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej); poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych); poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny).

Odbędzie się pierwsze czytanie:

- rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych;
- rządowego projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Komisja Infrastruktury

9 maja br. posłanka Monika Wielichowska weźmie udział w pracach komisji, podczas których posłowie zajmą się informacją Ministra Inwestycji i Rozwoju na temat funkcjonowania struktury nadzoru budowlanego w Polsce.
Posiedzenie komisji zaplanowano również na czwartek 10 maja br. Podczas prac komisji, posłowie zajmą się informacją Ministra Infrastruktury na temat realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Komisja Finansów Publicznych

10 maja br. posłanka Monika Wielichowska weźmie udział w pracach komisji, podczas których posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

(0 głosów)