W sprawie skandalicznych rozstrzygnięć konkursu na wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku oraz politycznej komisji konkursowej

W kwietniu br. opinię publiczną obiegła informacja o skandalicznym rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku.

Resort  przyznał dotację stowarzyszeniu, które nie spełniło wymogów formalnych konkursu, a w jego zarządzie zasiadają osoby związane z partią Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Stowarzyszenie SENS, które w wyniku ujawnienia faktów i powiązań, miało zrezygnować z dotacji. Niestety nie posiadamy informacji, czy tak się stało. Dotację z ministerstwa otrzymał także inny podmiot, fundacja InnWarmia, która powstała tydzień przed ogłoszeniem konkursu i również nie spełniła jednego z wymogów konkursu, jakim było przedstawienie historii działalności z okresu dwóch lat.
 
Media podają o istniejących powiązaniach pomiędzy przewodniczącym komisji konkursowej i założycielem fundacji, której resort przyznał 247 tys. zł dotacji.
 
Wiele wątpliwości wzbudza także działalność komisji, decydującej o przyznawaniu nagród w konkursie "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku". Komisja konkursowa, której skład osobowy jest powiązany z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest wyjątkowo hojna dla organizacji związanych ze środowiskiem partii Porozumienie.
 
Posłanka Monika Wielichowska wystosowała w tej sprawie interpelację poselską do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki został poproszony o odpowiedź na pytania:
1. Czy prawdą jest, że przewodniczącym komisji konkursowej był Michał Wypij pracownik gabinetu politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prezes partii Porozumienie w Olsztynie?
2. Czy prawdą jest, że w komisji konkursowej zasiadał Ryszard Adamczak, który w 2014 r. startował w wyborach do Europarlamentu z listy Polski Razem, czyli poprzedniej partii  Ministra?
3. Czy prawdą jest, że w komisji konkursowej zasiadał Kamil Bortniczuk, były dyrektor biura w MNiSW, który w ostatnich wyborach znalazł się na liście wyborczej PiS w Opolu?
4. Czy prawdą jest, że w komisji konkursowej zasiadał Jan Strzeżek, asystent polityczny Ministra i członek zarządu krajowego partii Porozumienie?
5. Wśród zasad ubiegania się o dofinansowanie trzeba było przedstawić działania w zakresie współpracy z seniorami z ostatnich 2 lat. Dlaczego dofinansowanie zostało przyznane fundacji, która została utworzona tydzień przed ogłoszeniem konkursu?
6. To Minister stoi na czele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zadecydowało o przyznaniu wysokiej dotacji kolejnemu podmiotowi, który powstał kilka dni przed ogłoszeniem konkursu, który nie  spełniał wymogów. Czy jest to według Ministra uczciwe, transparentne i zgodne z prawem?  Czy mamy do czynienia z korupcją polityczną? Czy fundacja zwróci dotację z resortu do budżetu państwa? Czy o taki zwrot Minister wystąpi?
7. Czy wobec pojawiających się kolejnych skandalicznych faktów, dotyczących rozstrzygnięć konkursu, konkurs zostanie unieważniony?
 
W odpowiedzi na interpelację poselską pan Piotr Müller - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował, że prawdą jest iż Michał Wypij, Ryszard Adamczak, Kamil Bortniczuk oraz Jan Strzeżek byli członkami zespołu oceniającego wnioski w pierwszej edycji programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.
 
Podsekretarz dodał, że we wniosku konkursowym brakowało zapisu mówiącego, że niewykonywanie w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających konkurs działań skierowanych do seniorów dyskwalifikuje wniosek.  Ponadto Podsekretarz poinformował, że ocenie w konkursie podlegało nie tylko doświadczenie podmiotu, ale również doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu oraz osób prowadzących zajęcia.
 
Pan Müller zaznaczył, że Fundacja Innwarmia oraz złożony przez nią wniosek konkursowy w programie „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” spełniły wszelkie wymagania formalne.
Podsekretarz poinformował, że konkurs został przeprowadzony z należytą dbałością i z przestrzeganiem wszelkich zasad.
 
W załączeniu udostępniamy odpowiedź z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
#MonikaWielichowska
#Wielichowska

Pobierz załącznik:

Ostatnio zmieniany czwartek, 21 czerwiec 2018 12:19
(0 głosów)