Ostatnie interpelacje poselskie

W ostatnim czasie Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania w Gabinecie Cieni, złożyła interpelacje:

1. Do Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - w sprawie śmierci siedmiu fok w ciągu ostatnich kilku dni.
Interpelacje → http://monikawielichowska.pl/praca-w-sejmie/item/895-w-sprawie-smierci-siedmiu-fok-w-ciagu-ostatnich-kilku-dni
 
2. Do Ministra Zdrowia - w sprawie ograniczenia dostępności do terapii w leczeniu zaawansowanego raka prostaty.
 
3. Do Ministra Zdrowia - w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu wzrost nakładów na leczenie mieszkańców Dolnego Śląska.
 
4. Do Ministra Zdrowia - w sprawie niskiego poziomu realizacji umów z NFZ w zakresie uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dzieci w wieku od 3 do 18 lat.
 
5. Do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - w sprawie realizacji programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, na przykładzie pow. Kłodzkiego.
 
6. Do Ministra Sprawiedliwości - w sprawie procedur przesłuchań ofiar przestępstw seksualnych.
 
7. Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - w sprawie sposobu powoływania komendantów powiatowych PSP.
 
8. Do Ministra Zdrowia - w sprawie dostępu do bezpiecznej i stabilnej terapii dla diabetyków typu 2.
 
9. Do Minister Edukacji Narodowej - w sprawie wyproszenia dziennikarzy ze spotkania z udziałem Minister Edukacji Narodowej w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
 
10. Do Ministra Zdrowia - w sprawie nowych standardów opieki okołoporodowej, które nie gwarantują rodzącym skutecznego znieczulenia.
 
11. Do Ministra Zdrowia - w sprawie pomysłu Ordo luris o umieszczaniu kobiet, które rozważają przerwać ciążę, na oddziałach psychiatrycznych.
 
12. Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - w sprawie zjazdu ONR w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.
 
13. Do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii - w sprawie wprowadzenia jednolitego obszaru inwestycyjnego.
 
14. Do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w sprawie skandalicznych rozstrzygnięć konkursu na wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku oraz politycznej komisji konkursowej.
 
15. Do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia - Ekonomia Nauka Społeczeństwo SENS.
 
16. Do Ministra Zdrowia - w sprawie braku rezultatów funkcjonowania programu prokreacyjnego.
 
17. Do Ministra Zdrowia - w sprawie projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta autorstwa Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo luris.
 
18. Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - w sprawie narastającej fali nienawiści na przykładzie spalenia kukły z wizerunkiem posła na Sejm RP.
 
19. Do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - w sprawie aktywizacji biernych zawodowo kobiet.
 
20. Do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - w sprawie projektu nowego Kodeksu pracy, który m.in. umożliwi zwolnienie z pracy kobiety w ciąży.
 
! O odpowiedziach na interpelacje będziemy Państwa na bieżąco informować.
 
Zachęcamy do śledzenia aktywności poselskiej Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej ☺
 
 
#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#interpelacjeposelskie
#Sejm
#aktywnośćposelska
(0 głosów)