Odpowiedź w sprawie wsparcia finansowego wydarzenia o ksenofobicznym i nacjonalistycznym charakterze

W nawiązaniu do interpelacji w sprawie wsparcia finansowego wydarzenia o ksenofobicznym i nacjonalistycznym charakterze w brytyjskim Slough → http://monikawielichowska.pl/praca-w-sejmie/item/912-w-sprawie-wsparcia-finansowego-wydarzenia-o-ksenofobicznym-i-nacjonalistycznym-charakterze-w-brytyjskim-slough, otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz od Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

W odpowiedziach na interpelacje dowiadujemy się, że Minister Spraw Zagranicznych oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania nie popierają działań prowadzących do naruszenia godności i praw osób trzecich, w szczególności wynikających z nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, czy wyznaniowych.
 
Działania placówek zagranicznych MSZ realizowane są w ścisłej współpracy ze środowiskami polonijnymi w krajach urzędowania, w szczególności ze stowarzyszeniami polonijnymi. Ponadto, MSZ realizuje bądź dofinansowuje na całym świecie ok.2500 projektów polonijnych rocznie.
 
Impreza Targi Książki, która obyła się w Slough w 2017 r. została zatwierdzona do realizacji przez MSZ w dobrej wierze jako przedsięwzięcie polonijne, które miało wspierać czytelnictwo w języku polskim oraz promować polską historię wśród Polonii. Sytuacja, która miała miejsce w trakcie tej imprezy skłoniła Ministerstwo do przeprowadzenia wnikliwej analizy planowanych działań oraz pogłębionej refleksji co do ich skutków, w tym pod kątem ich zgodności z aktualnymi celami polityki zagranicznej i polonijnej, a także wartościami i normami, na których się te polityki opierają.
 
W załączeniu udostępniamy odpowiedzi na interpelacje.
 
#MonikaWielichowska
#Wielichowska

Pobierz załącznik:

(0 głosów)