W sprawie refundacji leku Ibrance

Ibrance (palbociclib) firmy Pfizer to innowacyjny lek do stosowania u kobiet w leczeniu hormonozależnego, ujemnego pod względem receptora HR+/HER2, lokalnie zaawansowanego lub rozsianego raka piersi.

Najczęstsza przyczyną zgonów nowotworowych wśród kobiet jest rak piersi, z czego ok 70% przypadków zachorowalności to rak hormonozależny. Obecnie nie ma leku umożliwiającego wyleczenie pacjentek z rozsianym rakiem piersi, ale są już możliwości znacznego wydłużenia życia chorych i Ibrance jest pierwszym przedstawicielem nowej klasy leków przeciwnowotworowych o takim działaniu, poprzez hamowanie kinaz cyklinozależnych 4 i 6 - CDK 4/6.

Ibrance dostępne jest w ponad 50 krajach, w tym także w Polsce. Jednakże, ze względu na brak refundacji, jest nieosiągalny dla polskiej pacjentki, które za miesięczną kuracje tym lekiem musi zapłacić ponad 15 tysięcy złotych.

W 15 krajach europejskich pacjentki mogą korzystać z tego leku w ramach narodowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (np. w Niemczech chora na raka piersi za miesięczną kurację Ibrance płaci 10 euro). Polska pacjentka onkologiczna zmagająca się z rakiem piersi nie ma w praktyce dostępu do żadnego nowoczesnego leku onkologicznego ratującego życie - to dramat dla chorych i ich rodzin.

Z raportu NIK z tego roku dot. leczenia chorób nowotworowych, wynika, że Polska razem z Węgrami i Chorwacją jest w pierwszej trójce krajów Unii Europejskiej z największą umieralnością na nowotwory złośliwe, do czego m.in. przyczynia się brak dostępu do nowoczesnych leków onkologicznych.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się w  tej sprawie do Ministra Zdrowia. Posłanka w interpelacji, zapytała czy resort obejmie refundacją nowoczesny lek onkologiczny Ibrance stosowany w leczeniu raka piersi?

W odpowiedzi na interpelację, pan Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformował, że Minister Zdrowia dysponując rekomendacją Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz stanowiskiem Komisji Ekonomicznej, uwzględniając kryteria ujęte w art. 12 ustawy refundacyjnej, podejmie decyzję o objęciu bądź odmowie objęcia refundacją leku Ibrance.

Podsekretarz dodał, że do czasu zakończenia postępowania nie wiadomo czy i w jakim zakresie lek będzie refundowany.

W załączeniu udostępniamy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia.

#MonikaWielichowska
#Wielichowska

Pobierz załącznik:

(0 głosów)