Ewa Hirchill

Ewa Hirchill

Odpowiedź w sprawie propozycji zmian w ustawie o zbiórkach publicznych

W nawiązaniu do artykułu: http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/858-w-sprawie-proponowanych-przez-mswia-zmian-u-ustawie-o-zasadach-prowadzenia-zbiorek-publicznych w którym została opisana interpelacja Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej w sprawie propozycji zmian w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, otrzymaliśmy odpowiedź od pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Spotkania w ramach programu #PolskaSamorządna

Dzisiaj o godz. 18.00 w Pińczowie, odbędzie się spotkanie samorządne w którym będą uczestniczyć Posłowie na Sejm RP : Monika Wielichowska, Jacek Protas, Tomasz Głogowski i Ireneusz Raś.

Charytatywny wieczór

Posłanka Monika Wielichowska poprowadziła licytację w Lubnowie koło Ziębic, z której dochód przeznaczony zostanie dla Pani Weroniki.

61. Posiedzenie Sejmu RP

W środę 11 kwietnia br. rozpocznie się 61. Posiedzenie Sejmu RP.
Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in. senackim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych); komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Sprawozdanie Komisji Infrastruktury); senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka).

Spotkanie z Burmistrzem Nowej Rudy

W każdym samorządzie zawsze jest szereg spraw, problemów do rozwiązania. To ciągłe poszukiwanie rozwiązań, możliwości. To często poszukiwanie dodatkowego dofinansowywania i rozwiązań prawnych. Tego dotyczą spotkania posłanki Moniki Wielichowskiej z burmistrzami, wójtami, prezydentami.

Wybrano dwa warianty przebiegu nowej DK8 do dalszego opracowania

W połowie lutego 2018 roku zakończył się etap walidacji dokumentacji projektowej w zakresie Studium Korytarzowego na Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”.

Subskrybuj to źródło RSS