Ewa Hirchill

Ewa Hirchill

Festiwal Pstrąga

W niedzielę 24 czerwca br. posłanka Monika Wielichowska uczestniczyła w Festiwalu Pstrąga. Tematem przewodnim był pstrąg, kasza i grzyby z największej patelni plenerowej w Polsce.

Noc świętojańska w Dzikowcu

Aby tradycji nocy świętojańskiej stało się zadość Koła Gospodyń Wiejskich i Kluby Seniora z Gminy Nowa Ruda spotkały się po raz kolejny w Dzikowcu, aby w noc przesilenia słonecznego puścić wianki na wodę. 

W sprawie projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta autorstwa Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo luris

Ministerstwu Zdrowia i Rzecznikowi Praw Pacjenta został przedłożony do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta autorstwa Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Projekt zakłada przyznanie statusu pacjenta dla płodu i uznanie niezależnych praw do świadczeń zdrowotnych.

W sprawie braku rezultatów funkcjonowania programu prokreacyjnego

Rząd przeznaczył 20 mln zł na program prokreacji, po tym jak wycofał się z programu in vitro. Diagnostykę w ramach rządowego programu prokreacji rozpoczęło ok 100 par, dopiero rok po oficjalnym otwarciu programu. Pary te trafiły do 7 z 16 ośrodków, zatem 9 ośrodków na razie nie zajmuje się leczeniem niepłodności.

Subskrybuj to źródło RSS