Ewa Hirchill

Ewa Hirchill

Dożynkowe święto

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska w niedzielę odwiedziła 3 powiaty dolnośląskiego regionu, w których odbywały się dożynkowe święta. Dożynki odbyły się w Bierkowicach, Ząbkowicach Śląskich, Owieśnie i Lubnowie.

Sportowe Ząbkowice Śląskie

W sobotę 25 sierpnia br. kilkuset zawodników i zawodniczek, w różnych wiekowych kategoriach, w dystansach 5/10 pobiegło ulicami Ząbkowic Śląskich.

Odwiedziny Małego Heraklesa

W piątek 24 sierpnia br., posłankę Monikę Wielichowską odwiedzili zawodnicy Małego Heraklesa – Hania, Amelka i Michał oraz trener Tomasz Olszewski.

Odpowiedź w sprawie wsparcia finansowego wydarzenia o ksenofobicznym i nacjonalistycznym charakterze

W nawiązaniu do interpelacji w sprawie wsparcia finansowego wydarzenia o ksenofobicznym i nacjonalistycznym charakterze w brytyjskim Slough → http://monikawielichowska.pl/praca-w-sejmie/item/912-w-sprawie-wsparcia-finansowego-wydarzenia-o-ksenofobicznym-i-nacjonalistycznym-charakterze-w-brytyjskim-slough, otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz od Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Subskrybuj to źródło RSS