Ewa Hirchill

Ewa Hirchill

67. Posiedzenie Sejmu RP

W środę 18 lipca br. rozpoczęło się 67. Posiedzenie Sejmu RP.

Jubieleusz 50-lecia Zespołu "Tarnawiczanki"

W sobotę 7 lipca br. posłanka Monika Wielichowska uczestniczyła w Jubileuszu 50-lecia Zespołu "Tarnawiczanki"- zespołu, który kultywuje tradycje dolnośląskiej ziemi.

66. Posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 3 lipca br. rozpoczęło się 66. Posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia Posłowie zajmą się m.in.: rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim; rządowym projektem o Krajowej Administracji Skarbowej; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; rządowym projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska; rządowym projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; rządowym projektem ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wystawa Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

Wystawa zorganizowana w Kłodzku przez Fundację Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej w 100 lecie odzyskania naszej niepodległości i 50 lecie stłumienia Praskiej Wiosny odsłania karty historii sprzed lat.

Ostatnie interpelacje poselskie

W ostatnim czasie Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania w Gabinecie Cieni, złożyła interpelacje:

Subskrybuj to źródło RSS