Ewa Hirchill

Ewa Hirchill

W sprawie projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta autorstwa Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo luris

Ministerstwu Zdrowia i Rzecznikowi Praw Pacjenta został przedłożony do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta autorstwa Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Projekt zakłada przyznanie statusu pacjenta dla płodu i uznanie niezależnych praw do świadczeń zdrowotnych.

W sprawie braku rezultatów funkcjonowania programu prokreacyjnego

Rząd przeznaczył 20 mln zł na program prokreacji, po tym jak wycofał się z programu in vitro. Diagnostykę w ramach rządowego programu prokreacji rozpoczęło ok 100 par, dopiero rok po oficjalnym otwarciu programu. Pary te trafiły do 7 z 16 ośrodków, zatem 9 ośrodków na razie nie zajmuje się leczeniem niepłodności.

Polityka społeczna - wsparcie dla rodzin, niepełnosprawnych i seniorów (8 lat) - podsumowanie

Dla rodzin:
• Roczny płatny urlop rodzicielski (52 tygodnie)
• Minimum 1 tys. zł netto świadczenia na dziecko przez rok
• Ulgi podatkowe dla rodzin (1 dziecko 1112 zł, 2 dzieci 2224 zł, 3 dzieci 4224 zł, 4 dzieci 6924 zł, 5 dzieci 9624 zł) + skrócenie czasu na zwrot podatku z 3 miesięcy do miesiąca  UWAGA! Gdy zapłacony podatek okazywał  się zbyt niski,  odliczenie następowalo ze składki na ZUS!!!
• Karta dużej rodziny uprawniająca do zniżek w 10 tys. miejsc
• Złotówka za złotówkę (od 2015 r.) - jeśli rodzice przekroczą próg dochodowy uprawniający ich do świadczeń socjalnych, nie stracą całej kwoty. Świadczenie zostanie pomniejszone jedynie o kwotę przekroczenia progu.
• Budowa żłobków i innych instytucji opieki (373 w 2007 r. ;1789 żłobków, 448 klubów dziecięcych oraz 525 dziennych opiekunów w 2015 r.)
• Budowa przeszkoli (16,9 tys. w 2007 r.; 21,6 tys. w 2014 r.; upowszechnienie edukacji przedszkolnej na wsi: 23% w 2007 r.; 70% w 2014 r.)
• Przedszkola za złotówkę - wszystkie zajęcia prowadzone w przedszkolach publicznych, wykraczające poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, kosztują nie więcej niż złotówkę
• Place zabaw przy przedszkolach – 3,5 tys. nowych placów zabaw, doposażenie świetlic w 98% szkół
• Przedszkola przy uczelniach – 1,4 tys. dodatkowych miejsc opieki przy 43 uczelniach (2015 r.)
• Bezpłatny podręcznik od roku szkolnego 2014/15 – średnia oszczędność dla rodziców 250 zł
• Bezpłatne lekcje języka obcego już od pierwszej klasy szkoły podstawowej
• Dopłaty państwa do zatrudnienia niani (składki na ub. społ. i zdrow.; 8,8 tys. niań na IV 2015 r.)
• Dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” – średnia wysokość dopłaty 28 tys. zł (w sumie wybudowano 250 tys. mieszkań)
• Dofinansowanie budownictwa komunalnego (dofinansowanie 10 tys. lokali socjalnych oraz 4,1 tys. mieszkań komunalnych)
• Rządowy program in vitro (do IV 2015 r. skorzystało z niego 16 tys. par, na świat przyszło ponad 1,5 tys. dzieci)
• Wprowadzenie do ustawy zakazu bicia dzieci
• Wydłużenie edukacji ogólnej dzieci przez zmianę podstaw programowych

Drodzy Samorządowcy!

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składam Państwu serdeczne życzenia dalszej pomyślnej pracy na rzecz naszych Małych Ojczyzn.

Płot Jurgiela za 235 milionów złotych

Jak wiadomo w Polsce szaleje epidemia wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Mamy już 109 ognisk tej zarazy w chlewniach i ponad 2140 przypadków u dzików.

Subskrybuj to źródło RSS