Moja praca w sejmie

Groźba cenzury w Sejmie

Od piątku posłowie opozycji są w Warszawie, na sali posiedzeń i marszach.Ustawy, które zostały podjęte w piątek przez PIS w sali kolumnowej, w tym najważniejsza ustawa - budżetowa - są nielegalne.…

32. Posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 13 grudnia br. rozpocznie się 32. posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia posłowie zajmować się będą m.in. rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, rządowym projektem ustawy…

Rząd wypowiada konwencję antyprzemocową

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziła w środę (07.12.2016r.), że trwają prace nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowują wypowiedzenie Konwencji Rady Europy…

W sprawie ulg komunikacyjnych dla kombatantów

Zgodnie z nowelizacją ustawy o kombatantach, od maja 2014 roku kombatantom przysługuje ulga w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego. Niestety w praktyce okazuje się, że…

31. Posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 29 listopada rozpocznie się 31 Posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia Posłowie zajmować się będą m.in. rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw; poselskim…