Moja praca w sejmie

Wystąpienia podczas 11. posiedzenia Sejmu RP

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk nr 166). Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druki nr 216…

11. posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 9 lutego br. rozpocznie się 11. posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia posłowie zajmować będą się m.in.: rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Sprawozdanie Komisji…

9. Posiedzenie Sejmu RP

27 stycznia br. rozpocznie się 9. Posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia posłowie zajmować będą się m.in.rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2016 (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych); rządowym projektem ustawy o ponownym…

Od nowego roku nowe ustawy

1 stycznia 2016 r. w życie weszło szereg bardzo ważnych ustaw, wprowadzonych przez rząd Platformy Obywatelskiej. Serdrcznie zapraszam do zapoznania się z omówieniem tych nowych aktów prawnych.

8. Posiedzenie Sejmu RP

13 stycznia br. rozpocznie się 8. Posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia posłowie zajmować będą się m.in. poselskimi projektami ustaw o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia…

7. Posiedzenie Sejmu RP

29 grudnia br. rozpoczęło się 7 posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia posłowie zajmowali się m.in.: uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii…