Moja praca w sejmie

8. Posiedzenie Sejmu RP

13 stycznia br. rozpocznie się 8. Posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia posłowie zajmować będą się m.in. poselskimi projektami ustaw o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia…

7. Posiedzenie Sejmu RP

29 grudnia br. rozpoczęło się 7 posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia posłowie zajmowali się m.in.: uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii…

6. Posiedzenie Sejmu RP

21 grudnia br. rozpocznie się 6 posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia posłowie zajmować będą się m.in.: rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Sprawozdanie Komisji Infrastruktury); poselskim projektem uchwały…

O inwestycji niezbędnej i potrzebnej

8 września br. Rada Ministrów przyjęła program budowy dróg krajowych, program o niebagatelnej wartości – 107 mld zł. Celem tego programu jest całkowite domknięcie sieci dróg ekspresowych i autostrad. Dlatego też…

5. Posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 15 grudnia br. rozpocznie się 5. Posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia posłowie zajmować będą się m.in.: rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 (Sprawozdanie Komisji Finansów…