Moja praca w sejmie

Posiedzenie zespołu ds. przyszłości edukacji

Sejm.Trwa posiedzenie zespołu ds. przyszłości edukacji.Edukacja jest najważniejsza. Nie potrzebuje rewolucji. Tylko naprawy. Konsekwentnego, apolitycznego działania. Dziś szkoła jest w kryzysie. Jest w trakcie deformy edukacji, której apogeum odbędzie się we…

Sprawa Polek w Toruniu

26 lutego br. Sprawa Polek zawitała w rejon kujawsko-pomorski. Otwarte spotkanie w Toruniu odbyło się z udziałem Posłanek: Moniki Wielichowskiej - Koordynatorki projektu, Anny Wasilewskiej, Małgorzaty Janyskiej, Bożeny Henczycy i Barbary…

#SprawaPolek w Głuchowie

W poniedziałek 25 lutego br. projekt #SprawaPolek gościł w Głuchowie k/Grójca. W spotkaniu udział wzięły: pani Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, posłanki Monika Wielichowska, Anna Maria Białkowska, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska i Anna Wasilewska. Jak…