Raport z minionego tygodnia

? W poniedziałek rozpoczęliśmy akcję #tujestprzyszłość. Będziemy w każdym regionie. W miniony poniedziałek ponad 100 parlamentarzystów brało udział w 104 wydarzeniach. Koorydynuję tą akcję z Klubem Parlamentarnym. W poniedziałek Przewodniczący odbył spotkanie otwarte w Pabianicach, na którym odsłoniliśmy propozycje mieszkaniowe. Pod adresem jest link do spotkania ?https://fb.watch/iYzdhRhj0L/ Mieszkanie musi być PRAWEM, a nie towarem! Wprowadzimy #KredytZeroProcent dla ludzi, którzy nie ukończyli 45 roku życia i chcieliby kupić swoje pierwsze mieszkanie! Polacy muszą mieć możliwość utrzymania mieszkania bez zmartwień, czy wystarczy im pieniędzy w portfelu. Dlatego wprowadzimy 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania!

? Kilka ważnych kwestii! #TuJestPrzyszłość

O mieszkaniach:https://twitter.com/Platforma_org/status/1630264987833835521

O dopłatach:https://twitter.com/Platforma_org/status/1630265225504083969

O Orlenie:https://twitter.com/Platforma_org/status/1630287239384125440

O złodziejstwie PiS:https://twitter.com/Platforma_org/status/1630301723922161664

O łajdackim rządzie:https://twitter.com/Platforma_org/status/1630303571240525825

O związkach partnerskich:https://twitter.com/Platforma_org/status/1630304893171818500

? Sejm. Komisja Finansów Publicznych. W środę podczas pracy komisji zajęliśmy się:

?️ opiniowaniem wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 rok.

?️ Opiniowaniem wniosku Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji na rok 2023.

?️ Opiniowaniem wniosku Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmian w rocznym Planie finansowym Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny na 2023 rok.

?️ Rozpatrywaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2992).

? W minionym tygodniu otrzymałam odpowiedź na interpelację poselską w sprawie postępowania prokuratury w przypadku napaści seksualnej na pasażerkę podczas przejazdu w ramach aplikacji. Kobiety coraz częściej skarżą się na molestowanie przez kierowców taksówek „na aplikację”. Oczekują zwiększenia bezpieczeństwa podczas przejazdów, ale i zagwarantowania swych praw w policyjnych postępowaniach. Niestety zdarza się, że słyszą, iż są współwinne temu, co się stało.Dzięki informacjom medialnym dowiadujemy się, że zdaniem prokuratury macanie i całowanie w usta pasażerki auta na aplikację nie było napaścią seksualną. Oraz, że policjanci otrzymali pismo, że mają postawić mężczyźnie łagodniejsze zarzuty.

?️W związku z tym zapytałam Ministra Sprawiedliwości:

1. Czy kobieta złożyła zeznania na policji?

2. Czy funkcjonariusze wysłali do prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania w kierunku dopuszczenia się przez mężczyznę innej czynności seksualnej?

3. Czy prokuratura odrzuciła wniosek, twierdząc, że nic takiego nie miało miejsca? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

4. Czy funkcjonariusze policji poprosili prokuraturę o przesłuchanie pokrzywdzonej przed sądem, w obecności psychologa – tak jak nakazują przepisy w przypadku przestępstw seksualnych?

5. Czy prokuratura odmówiła? Jeśli tak, to dlaczego?

6. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości, czy pan jako Prokurator Generalny przygotuje wytyczne do prokuratur, które będą pomocne w podobnych sytuacjach?

▪️ W odpowiedzi Z-ca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak poinformował, że ?„Prokurator dokonując oceny zebranego materiału, w tym zeznań pokrzywdzonej, prawidłowo uznał, że zachowanie podejrzanego nie wyczerpuje znamion żadnego czynu zabronionego z rozdziału XXV Kodeksu karnego, w którym stypizowano przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.”

▫️Pełna treść odpowiedzi pod linkiem https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT…

? Otrzymałam również odpowiedź na moją interpelację poselską w sprawie uporządkowania koryta Nysy Kłodzkiej.Mieszkańcy oraz włodarze Kłodzka są zaniepokojeni stanem koryta Nysy Kłodzkiej, która co roku stwarza poważne zagrożenie powodziowe. Konieczne jest natychmiastowe uporządkowanie stanu koryta rzeki. Chodzi głównie o porastający koryto drzewostan w okolicach promenady i wodospadu. Są one niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo powodziowe miasta.

Prace projektowe rozpoczęły się już w 2019 roku. Jej rewitalizacja finansowana z pożyczki Banku Światowego była zaplanowana na 2022 rok. Jednak do dzisiaj nie rozpoczęto prac z tym związanych. Ze strony miasta wszelkie potrzebne pozwolenia i inne dokumenty są od dawna gotowe.

29 czerwca 2021 r. podczas konferencji z udziałem przedstawiciela Wód Polskich, która odbyła się nad brzegiem Nysy Kłodzkiej w Kłodzku, zapewniano, że Wody Polskie rozpoczynają realizację dużej inwestycji rewitalizacji rzek w 9 miastach powiatu Kłodzkiego. Według zaprezentowanego wówczas harmonogramu, w ostatnim kwartale 2021 roku miały zostać ogłoszone przetargi, a prace ruszyć wiosną 2022 roku i potrwać około rok. Wszystkie zaplanowane inwestycje miały ruszyć równocześnie.

?️Niestety do dzisiaj nic się nie dzieje w tej sprawie. Dlatego zapytałam Ministra Infrastruktury kiedy instytucja odpowiedzialna za stan rzek w Polsce – Wody Polskie, podejmie działania mające na celu uporządkowanie stanu koryta Nysy Kłodzkiej w Kłodzku?

▪️W odpowiedzi pan Marek Gróbarczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował:

?„Celem głównym Programu jest przede wszystkim uzyskanie korzystnego bilansu wodnego (ochrona przed suszą i retencja wodna) oraz zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego.Efektem realizacji Programu będzie przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez zwiększenie ilości retencjonowanej wody o 258 mln m3 oraz zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej (ok. 190 mln m3 rezerwy przeciwpowodziowej). Realizowane będą inwestycje w dwóch obszarach: budowa lub przebudowa 23 zbiorników wodnych oraz odbudowa i budowa infrastruktury przeciwpowodziowej, polegająca na polepszeniu parametrów eksploatacyjnych dla pracy lodołamaczy w celu swobodnego prowadzenia akcji lodołamania.

Budżet Programu wynosi ponad 6 mld zł, planowany okres realizacji inwestycji przypada na lata 2024-2033. Wykonawcą Programu będzie PGW WP, zaś nadzór nad jego realizacją zostanie powierzony ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej.W styczniu 2022 r. Program otrzymał wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Aktualnie trwa uzgadnianie uwag z przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych oraz przygotowanie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko.Jedną z inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Programu jest „Zbiornik wodny Kamieniec Ząbkowicki na rzece Nysie Kłodzkiej”. Celem tego zadania jest budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Kamieniec Ząbkowicki o powierzchni ok. 1000 ha, o pojemności do 104 mln m3 wraz z małą elektrownią wodną (MEW) o mocy ok. 2 MW.Zbiornik Kamieniec Ząbkowicki będzie piątym w kolejności zbiornikiem w kaskadzie zbiorników na rzece Nysie Kłodzkiej po zbiornikach Nysa, Otmuchów, Kozielno oraz Topola i we współpracy z nimi współtworzył system ochrony od powodzi doliny rzeki Nysy Kłodzkiej.

Podstawowym efektem realizacji zadania będzie stworzenie rezerw zasobów wodnych oraz ochrona przeciwpowodziowa doliny Nysy Kłodzkiej poniżej zbiornika aż do ujścia do rzeki Odry. Ponadto, zbiornik będzie pełnił następujące funkcje: zaopatrzenie w wodę pitną, przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych i zapobieganie przesuszeniu się przyległych terenów, podniesienie poziomu zabezpieczenia przed powodzią mieszkańców gminy Kamieniec Ząbkowicki i Bardo, wyrównanie przepływów niżówkowych, produkcja energii elektrycznej w hydroelektrowni zlokalizowanej przy budowli zrzutowej zbiornika (produkcja zielonej energii), umożliwienie wyeksploatowania zasobów kruszywa z czaszy zbiornika, wspomaganie zrzutów alimentujących dla potrzeb Odry (tym samym poprawa warunków żeglugowych na Odrze), rekreacyjne wykorzystanie zbiornika.Konieczność zabezpieczenia mieszkańców przed skutkami gwałtownych zjawisk hydrologicznych jest niepodważalna, dlatego też zarówno Ministerstwo Infrastruktury, jak i PGW WP dokładają wszelkich starań celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców Kłodzka na jak najwyższym poziomie.”▫️Pełna treść odpowiedzi dostępna pod adresem https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT…

? W sobotę w Lądku Zdroju uczestniczyłam w wyjątkowym wydarzeniu, w uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej ppor. Wiesławowi Mikicie ps. Mścisław. Podporucznik był żołnierzem NSZ i AK, bohaterem, który walczył o naszą wolność. Swoje miejsce na ziemi znalazł w Lądku Zdroju. Był aktywnym społecznikiem i przewodnikiem sudeckim. Pomnik powstał z inicjatywy Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego. Znajdziecie go przy Placu Partyzantów. Postać ppor. Wiesława Mikity znakomicie opisuje artykuł, do którego serdecznie zapraszam, który znajdziecie pod adresem: https://doba.pl/dkl/artykul/nr/35607/15

Udostępnij wpis
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Najnowsze wpisy
Nowy Rzecznik Praw Dziecka

2023-11-28

Dziś w Sejmie dzieci i młodzież zyskały prawdziwą rzeczniczkę swoich (s)praw! Jesteśmy po spotkaniu […]

Dwutygodniowy rząd

2023-11-28

Ten rząd na niby to nie kabaret. To łupienie Polski i Polaków. Dzisiejsze wydarzenie […]

II Kongres Seniorów Złoty Aster

2023-11-27

Złoty Stok. II Kongres SENIORÓW Złoty Aster za nami. Cieszę się, że ponownie mogłam […]