Raport z minionego tygodnia

? Poniedziałek nieco inny niż zwykle, bo w trasie, w Polsce – na spotkaniu z kobietami w Pszczynie. Dla mnie spotkanie niezwykle ważne, bo dotyczyło (S)praw Polek, o które walczę w Sejmie, w Regionie, wszędzie. Dlatego serdecznie zapraszam do obejrzenia tej rozmowy. Jest dostępna pod adresem: ?https://fb.watch/joxonQ0a_v/

? Wtorek. Oświadczenie Donalda Tuska w Wodzisławiu Śląskim.?https://www.facebook.com/mwielichowska/videos/599677832033944

❤️ Czy można lepiej zwieńczyć zakończenie zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem #takdlainvitro niż spotkanie z rodziną In Vitro? W czwartek z Donald Tusk podczas obiadu z rodziną pani Marty, mamy trójki dzieci, w tym dwójki dzieci urodzonych dzięki #invitro, mogliśmy porozmawiać o szczęśliwym rodzicielstwie, o cudownym dzieciństwie. O spełnieniu, o szczęściu, które nie ma granic. ❤️ Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, których spotkaliśmy jako Wolontariuszki i Wolontariusze, podczas zbiórki. Często w mrozie, chłodzie i deszczu. Od Kłodzka, Nowej Rudy, Świdnicy, Ząbkowic Śląskich, Dzierżoniowa, Wałbrzycha, po Warszawę, Śląsk i …. całą Polskę. Dziękuję za Wasze dobre słowo, za każdy uśmiech, za uścisk dłoni. Często przychodziliście z waszymi pociechami, które urodziły się dzięki metodzie #invitro. I to było najpiękniejsze ze świadectw, że nasze działanie, nasza zbiórka, nasza edukacja, którą przy okazji prowadziliśmy ma sens, że jest potrzebna, że #InVitroToLudzie! Że musimy pomóc 3 mln młodym Polkom i Polakom, by mogli stać się rodzicami. Serdecznie Wam dziękuję ❤️ Dzięki Wam w czwartek w Sejmie złożyliśmy prawie 500 tysięcy podpisów.

? Czwartek, Sejm i dwa posiedzenia sejmowej Komisji Finansów.

?️Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej (druk nr 3071) – uzasadniał Minister Finansów. Projekt mówi o uregulowaniu zasad wykonywania działalności lombardowej, zawierania umów konsumenckiej pożyczki lombardowej i umów sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego.Projekt ma określić zasady wykonywania działalności lombardowej oraz zasady zawierania z konsumentami umów konsumenckiej pożyczki lombardowej oraz umów sprzedaży zabezpieczenia lombardowego. Jednocześnie ustawa będzie dotyczyć też obowiązków przedsiębiorców, którzy wykonują działalność lombardową, i skutków ewentualnych uchybień.Nowe regulacje mają objąć także podmioty, które obecnie celowo obchodzą przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Jak podkreślają projektodawcy, w tym przypadku może dojść do obniżenia rentowności tych podmiotów. Projekt zakłada ponadto utworzenie i prowadzenie rejestru działalności lombardowej, czym zajmie się Komisja Nadzoru Finansowego.

?️ Zajęliśmy się także zaopiniowaniem wniosku Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Promocji Kultury na rok 2023.

?️ Zaopiniowaniem wniosków Ministra Finansów w sprawie zmian przeznaczenia rezerw celowych (poz.12, 62, 44, 48 i 24) zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2023 rok.

?️ Zaopiniowaniem wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rok 2023.

?️ Zaopiniowaniem wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2023.

?️ Rozpatrzyliśmy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3025).

?️ Rozpatrzyliśmy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3030).

? IN VITRO I BABCIOWE. Podsumowaliśmy zbiórkę podpisów pod #takdlainvitro i odsłoniliśmy kolejny punkt programu.

?️ „Babciowe”. Kobiety w Polsce muszą mieć możliwość wyboru życiowych szans. Dlatego proponujemy 1500 zł miesięcznie, tzw. „babciowe”, dla kobiet, które po urlopie macierzyńskim chcą wrócić do pracy. Dzięki temu będą mogły zorganizować opiekę nad dzieckiem. Te pieniądze będą mogły przeznaczyć na żłobek, lub dla babci czy dziadka, którzy opiekować będą się wnukiem czy wnuczką. Warto wziąć pod uwagę, że dla płacy minimalnej suma podatków i składek przekracza 1500 zł (1553 na minimalnej 3600 od 1 lipca). Dlatego to nie rozdawnictwo, tylko zmotywowanie do szybkiego powrotu kobiet na rynek pracy. Luka demograficzna i brak rąk do pracy to dziś największe wyzwania dla rozwoju kraju, którym trzeba sprostać. ? Retransmisja spotkania dostępna jest pod adresem: https://fb.watch/jt4iqUoQC8/

? Żaden polityk nie ma prawa decydować o losie rodziny, zabierając szansę na dostęp do procedury #InVitro. Dlatego powołaliśmy społeczny komitet #takdlainvitro, dlatego zbieraliśmy podpisy, które złożyliśmy w Sejmie. Do Marszałek Sejmu trafiło prawie pół miliona podpisów osób, które chcą odwrócenia tego stanu rzeczy. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, których spotkaliśmy jako Wolontariuszki i Wolontariusze, podczas zbiórki. Często w mrozie, chłodzie i deszczu. Od Kłodzka, Nowej Rudy, Świdnicy, Ząbkowic Śląskich, Dzierżoniowa, Wałbrzycha, po Warszawę, Śląsk i …. całą Polskę. Dziękuję za Wasze dobre słowo, za każdy uśmiech, za uścisk dłoni. Często przychodziliście z waszymi pociechami, które urodziły się dzięki metodzie #invitro. I to było najpiękniejsze ze świadectw. Podczas zbierania podpisów widzieliśmy, że nasze działanie, nasza zbiórka, nasza edukacja, którą przy okazji prowadziliśmy ma sens, że jest potrzebna. Że musimy pomóc 3 mln młodym Polkom i Polakom, by mogli stać się rodzicami. Serdecznie Wam dziękuję ❤️ Te podziękowania od Donald Tusk, które złożył mi i Marta Górna z Stowarzyszenie „Nasz Bocian” są dla Nas wszystkich, dla wszystkich Wolontariuszy i Wolontariuszy, są przede wszystkim dla wszystkich, którzy wsparli nasz projekt. ❤️ Wszystko o projekcie znajdziecie pod adresem ? takdlainvitro.pl

Monika Wielichowska

Poseł na Sejm RP

Sekretarz Społecznego Komitetu TAK DLA IN VITRO

?https://www.facebook.com/mwielichowska/videos/1183388875686479

? Ze względu na to, że pracę dzielę na tą w Sejmie, w Regionie i na tą z Przewodniczącym Donald Tusk w sobotę nie mogłam uczestniczyć w VI Forum Kobiet, które odbyło się w Żelaźnie. Ale za pośrednictwem filmu złożyłam wszystkim Uczestniczkom życzenia. I nie tylko ja ?

?https://www.facebook.com/mwielichowska/videos/509825817818817

? W minionym tygodniu złożyłam dwie interpelacje poselskie do Ministra Zdrowia.

? Pierwsza w sprawie planów rozszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych o wystawienie recepty na szczepienie przeciw grypie.Do mojego biura poselskiego wpłynął apel organizatorów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.Organizator – Fundacja Nadzieja dla Zdrowia informuje, że mierzymy się z wyjątkowo groźnym sezonem zachorowań na grypę. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego do 15 marca br. zaraportowano niemal 4,6 miliona przypadków zachorowań, ponad 27 tys. hospitalizacji i 114 zgonów wywołanych wirusem grypy. Sezon 2022/2023 to jeden z najcięższych od ponad 10 lat.W ostatnim czasie wprowadzono regulacje, pozwalające farmaceutom przepisywanie recepty na szczepienie przeciwko grypie. Jednak jak zauważa Fundacja, uprawnień takich nadal nie posiadają pielęgniarki i położne, co nie pozwala im w pełni wykorzystywać zdobytych kompetencji: badania kwalifikacyjnego i wykonywania szczepienia.Jak zauważają organizatorzy Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, POZ ze względu na bliskość od miejsca zamieszkania pacjenta, jak i możliwość częstego kontaktu z pacjentem, w tym zbudowania trwałej relacji, powinien stać się miejscem edukującym i promującym profilaktykę szczepienną, zwracając szczególną uwagę na działania kierowane w stronę pacjentów z grup wysokiego ryzyka zakażeń i powikłań grypy. Rolę tę z pewnością mogą pełnić, posiadające pełnie uprawnień pielęgniarki.Uprawnienie pielęgniarek i położnych do wystawiania recept (również refundowanych) na szczepionki przeciw grypie, odciąży lekarzy od tego obowiązku i uprości realizację szczepienia w placówce medycznej, zwłaszcza w czasie sezonu zachorowań, kiedy placówki lecznicze są szczególnie przeciążone napływem pacjentów. Pielęgniarki w ramach porady pielęgniarskiej w znaczący sposób mogą przyczynić się do edukowania nt. korzyści ze szczepień ochronnych oraz będą mogły przeprowadzić pacjenta przez całą procedurę szczepienia.

?️ W związku z tym zapytałam Ministra Zdrowia, czy Resort Zdrowia rozszerzy kompetencje pielęgniarek i położnych o wystawienie recepty na szczepienie przeciw grypie?

? Kolejna interpelacja w sprawie wyłączenia logopedów z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.Ministerstwo Zdrowia w dotychczasowym procesie legislacji oraz konsultacji publicznych nie uwzględniło postulatu Polskiego Związku Logopedów, aby zapisy o niektórych zawodach medycznych objęły tylko logopedów zatrudnionych w resorcie ochrony zdrowia.

Polski Związek Logopedów w ramach obowiązków ustawowych broni interesów wszystkich członków zrzeszonych w związku, a takowym interesem jest posługiwanie się tytułem logopedy przez osoby, które nabyły to prawo w ramach wykształcenia i pracują w innych podmiotach niż resort ochrony zdrowia. Jak podaje Polski Związek Logopedów, szacunkowa liczba logopedów zatrudnionych poza resortem ochrony zdrowia jest proporcjonalnie znacznie wyższa niż szacunkowa liczba logopedów pracujących w placówkach medycznych.

Jak zauważa Polski Związek Logopedów, interdyscyplinarna specyfika wykonywania zawodu logopedy oraz ścieżka kształcenia znacznie odbiegają od charakteru pracy i ścieżek kształcenia zawodów ujętych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. Logopedzi w odróżnieniu od większości zawodów medycznych wymienionych w ustawie kwalifikacje zawodowe zdobywają na wydziałach humanistycznych. Jednocześnie, tak zawodów jak psycholog czy psychoterapeuta nie ujęto w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. Procedowane są dla niniejszych zawodów odrębne ustawy, natomiast są to profesje bardziej zbliżone do zwodu logopedy w odniesieniu do form pracy i innych aspektów wykonywania zawodu niż zawody typowo medyczne ujęte w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. Na aktualnym etapie konsultacji odmówiono logopedom analogicznego do psychologów i psychoterapeutów uprawnienia do odrębnej ustawy, co postrzegane jest w środowisku jako dyskryminowanie logopedów.Polski Związek Logopedów przygotował wstępny projekt ustawy o zawodzie logopedy i izbie zawodowej logopedów, który obecnie będzie konsultowany przez ośrodki akademickie oraz praktyków logopedów.

?️W związku z tym zapytałam Ministra Zdrowia, czy resort uwzględni wniosek Polskiego Związku Logopedów i wycofa zawód logopedów z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych?

?️Czy resort podejmie współpracę w opracowaniu odrębnej ustawy o zawodzie logopedów i izbie zawodowej logopedów?

Udostępnij wpis
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Najnowsze wpisy
Widzimy się 4 czerwca

2023-06-01

To co PIS zrobił jest destrukcyjne dla demokracji i długo będziemy odpracowywać naszą pozycję […]

Niespełnione obietnice

2023-05-31

KPRM. Niespełnione obietnice Morawieckiego. Czas rozpocząć ich rozliczanie.

Lex Tusk

2023-05-30

Nie tylko prawnicze autorytety, jakim bez wątpienia jest profesor Strzembosz, także Departament Stanu USA […]