Nowy Sejm

2023-11-14

Z wielką odpowiedzialnością większości. Ślubowanie. Wybór Prezydium Sejmu na Wicemarszałka Sejmu RP. To wielkie […]