O mnie

Monika Wielichowska

Dumna ze swojego regionu Dolnoślązaczka, w którego modernizacji i rozwoju od lat uczestniczy. Społecznik, działający charytatywnie, ambasador fundacji działającej na rzecz chorych dzieci i szukającej dawców szpiku. Potencjalny dawca narządów i szpiku, krwiodawca.

Od kilkunastu lat czynna polityczka ukierunkowana na sprawy Regionu Dolnego Śląska. Radna powiatowa, starosta powiatu kłodzkiego, poseł czterech kadencji. Przez kilka lat prowadziła własną działalność gospodarczą.

Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją na Uniwersytecie Wrocławskim, Menadżerskiego Studium Podyplomowego: Obsługa i wykorzystanie funduszy unijnych wspierających polską samorządność i przedsiębiorczość Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzania i Finansowania Infrastruktury Drogowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczy się fotografii.

Życie zawodowe związała z samorządem i społecznym działaniem non-profit. Gruntowne wykształcenie i doświadczenie zawodowe dostarczyło jej wiedzę i kompetencje, a także wiarę w to, że współpraca, systematyczność, otwartość, aktywność i lokalny patriotyzm to klucz do rozwiązywania problemów społecznych i lokalnych.