We wtorek 15 grudnia br. rozpocznie się 5. Posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia posłowie zajmować będą się m.in.: rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych); rządowym projektem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych); rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych); poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych); poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi); poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej).

Odbędzie się pierwsze czytanie m.in.: poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych; poselskiego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Komisja Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

We wtorek 15 grudnia br. poseł Monika Wielichowska weźmie udział w pracach połączonych komisji. Podczas obrad posłowie rozpatrzą poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu  ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o zmianie Kodeksu cywilnego.

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

W środę 16 grudnia br. poseł Monika Wielichowska uczestniczyć będzie w pracach komisji do Spraw Unii Europejskiej, której jest członkiem. Podczas posiedzenia posłowie rozpatrzą Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Europejskiego Banku Centralnego w sprawie działań na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej i odnoszącego się do niego stanowiska rządu.

Ponadto posłowie zajmą się rozpatrzeniem Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Banku Centralnego: Plan działania na rzecz bardziej spójnej zewnętrznej reprezentacji strefy euro na forach międzynarodowych i odnoszącego się do niego stanowiska rządu.

Rozpatrzą także wniosek dotyczący decyzji Rady określającej środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP.

Rozpatrzona zostanie także Decyzja Komisji z dnia 21.10.2015 r. ustanawiająca niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową i odnoszącego się do niej stanowiska rządu.

Udostępnij wpis
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Najnowsze wpisy
Ważna Podkomisja ds. Sprawiedliwej Transformacji

2021-10-12

Sejm. Podkomisja ds. Sprawiedliwej Transformacji – ważna dla Nowej Rudy, Wałbrzycha i Śląska z […]

Nowy tydzień sejmowy

2021-10-12

Rozpoczął się sejmowy tydzień. W porządku posiedzenia sejmowych komisji: Zdrowia i Finansów Publicznych, których […]

50-lecie MOKu

2021-10-11

Nowa Ruda. Jubileusz MOK. Wieczorową suknię w szafie znalazłam, strojne kolczyki kupiłam, by przejść […]