Raport tygodnia????

Kłodzko. Spotkanie ze starostą powiatu kłodzkiego Małgorzatą Jędrzejewską – Skrzypczyk oraz radnymi powiatu kłodzkiego Jolantą Walkiewicz i Jarosławem Przybyłem dotyczyło dwóch kwestii. Pierwsza dotyczyła dyżurów aptek. W ostatnim czasie powiatowe JST apelują o rozważenie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany regulacji ustawowych w sprawie wyznaczania apteki ogólnodostępnej do podejmowania dyżurów nocnych i świątecznych. Nowelizacja Ustawy prawo farmaceutyczne wskazuje, że Zarządy Powiatów wyznaczają apteki rotacyjnie do pełnienia dyżurów nocnych (2 godziny między godziną 19.00 a 23.00) oraz świątecznych (4 godziny między godziną 10.00 a 18.00), które będą finansowane przez NFZ. Wszystkie ponadnormatywne godziny dyżurów obciążałyby znacznie budżety powiatów, ponieważ w 2024 roku refundacja za godzinę dyżuru wynosi 148,47 zł, od lipca 2024 roku 150,50 zł.

Dla przykładu, pod względem wielkości powierzchni powiat kłodzki zajmuje pierwsze miejsce spośród dolnośląskich powiatów, dlatego w ubiegłych latach mieszkańcy powiatu kłodzkiego zabezpieczeni byli w całodobowy dostęp do leków na poziomie czterech obszarów. Obecny stan prawny obliguje do wskazania jednej apteki na cały powiat, co znacznie utrudni dostęp mieszkańcom i turystom do leków czy produktów medycznych, a może nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta.

Także starosta świdnicki podjął ten temat i zwrócił się do mojego biura poselskiego z apelem o podjęcie tematu w resorcie zdrowia. Interpelacja w tym temacie została złożona. Drugim tematem były sprawy związane z pieczą zastępczą, która jest w kryzysie. Ogólnopolskim kryzysie. Brakuje rodzin zastępczych, a w Domach Dziecka brakuje miejsc. Mówi o tym raport NIK nie jest dobry dla tematu pieczy zastępczej. Dzieci nie mają gdzie się schronić przed przemocą czy alkoholem. W Polsce dramatycznie brakuje rodzin zastępczych, a zapotrzebowanie jest coraz większe. To problem systemowy, z którym trzeba będzie się zmierzyć.

???? Dolny Śląsk. Nielegalne wysypiska na terenie Dolnego Śląska, zagrożenie ekologiczne Odry i inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej wypełniły nasze spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem. Rozmawialiśmy o bilansie otwarcia urzędu. Jest sporządzana biała księga, która odniesie się do stanu urzędu w dniu jego objęcia przez Wojewodę Awiżenia. Rozmawialiśmy także o zapotrzebowaniu na wyposażenie ZOZ Kłodzko na łóżka dla pacjentów dla utworzonego od 1 stycznia 2024 Centrum Zdrowia Psychicznego.

???? Sejm. To było jedno z tych spotkań, które będę pamiętać zawsze. ????❤️ Pani Wanda Traczyk – Stawska „Pączek”, powstańczyni przyjęła moje zaproszenie i mogłyśmy porozmawiać o czasach wojny, Powstaniu Warszawskim i sprawach bieżących, które Pani Wanda z uwagą śledzi i trafnie komentuje. Pani Wanda o historii mówi, że jeśli ta nie jest opowiedziana, znika. I abym pamiętała, abyśmy wszyscy pamiętali, że wolność nie jest dana raz na zawsze.

W spotkaniu udział wziął były Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

???? Sejm. ???????????????? Wtorek rozpoczął się od wizyty ambasador Grecji w Polsce. Z Panią ambasador Niki Kambą rozmawiałyśmy o relacjach polsko – greckich, pomimo turbulencji geopolitycznych na świecie związanych z rosyjską agresją na Ukrainę.

Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne w 1962 roku. Jesteśmy sojusznikami w strukturach europejskich i euroatlantyckich.

Nasze kraje łączą wola dalszego rozwoju wymiany turystycznej i bezpieczeństwo energetyczne. Według danych Banku Centralnego Grecji dot. turystyki przyjazdowej wynika, że w okresie styczeń – wrzesień 2023 Grecję odwiedziło 1.046.026 turystów z Polski.

Po zakończeniu wojny domowej w Grecji, w latach 1945-1951 Polska przyjęła 12 tys. Greków i Macedończyków. Spora Ich część zamieszkała na Dolnym Śląsku. Od wielu lat stroną grecka prowadzi prace przygotowawcze do powstania greckiej wystawy narodowej w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau, poświęconej ok. 55.000 greckich Żydów, których wywieziono do obozów zagłady podczas niemieckiej okupacji Grecji.

???? Sejm. Parlamentarny Zespół ds. Profilaktyki Nowotworowej, któremu przewodniczy poseł Katarzyna Piekarska, a którego jestem członkinią otworzył we wtorek w Sejmie wystawę poświęconą walce z rakiem piersi i rakiem szyjki macicy. Prawie 4 tysiące kobiet w Polsce otrzymuje diagnozę: rak szyjki macicy.

On nie daje żadnych objawów. Tego raka można całkowicie wykluczyć dzięki profilaktyce. Na tle krajów UE w Polsce jest 15% wyższa zachorowalność i 70% wyższa umieralność.

Dlatego tak ważna jest profilaktyka i edukacja.

Biorę temat i będę nad nim pracować. Bo budowanie świadomości i wiedzy = życie. 12. lutego w Sejmie wspólnie z Minister Zdrowia i Minister Edukacji o edukacji będziemy rozmawiać z ekspertami i onkologicznymi organizacjami pacjenckimi.

???? Sejm. W środę ruszyło 5. Posiedzenie Sejmu, które potrwało 3 dni. W środę m.in. odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o rencie wdowiej. W czwartek informacja bieżąca o CPK i pytania w sprawach bieżących. W piątek procedowane były 4 obywatelskie projekty wyjęte z sejmowej zamrażarki PIS.

???? Sejm. Przypadło mi prowadzenie obrad Sejmu, podczas procedowania ważnego obywatelskiego projektu ustawy, który dotyczy seniorów. Byłam jedną z 202 156 osób, które podpisało się pod tym obywatelskim projektem #rentawdowia. Tak jak obiecaliśmy: odmrażamy obywatelskie projekty. Wyciągamy je z PIS-owskiej zamrażarki. Po #takdlainvitro przyszedł czas na projekt o rencie wdowiej. Celem projektu jest zabezpieczenie sytuacji materialnej emeryta po śmierci małżonka.

O co chodzi dokładnie w projekcie? Chodzi o to, by wdowom i wdowcom prócz własnej emerytury przysługiwało jeszcze 50 % emerytury męża lub żony.Projekt dotyczy wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowym.Obecnie w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Po śmierci małżonka osoba owdowiała może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym.

W projekcie zaproponowano, aby owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia.

Projekt ustawy przewiduje również, że prawo do renty wdowiej będą mieli wszyscy uprawnieni do świadczeń, nie tylko ubezpieczeni w ZUS, ale także w KRUS oraz emeryci mundurowi. Swoimi zapisami obejmuje również osoby, które zostały wdową lub wdowcem nawet kilka lat temu.Projekt ustawy Sejm skierował do dalszych prac w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia.

Oczywiście potrzeby osób starszych, seniorów nie kończą się na tym aspekcie, ale z pewnością wpisują się w politykę rządu skierowaną do seniorów.O projekcie w Sejmie mówiły dwie panie minister: Marzena Okła – Drewnowicz i Agnieszka Dziemianowicz -Bąk oraz przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

???? Sejm. Komisja Zdrowia. Procedujemy rządowy projekt ustawy, który zmienia prawo farmaceutyczne, przywracając kobietom bezpieczeństwo.

Po posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia dotyczącego wprowadzenia tabletki „dzień po” bez recepty, sprawozdanie z jej prac trafiło do Sejmu. Jeszcze tego samego dnia projekt był dalej procedowany. Posłowie #Konfederacji nie zawiedli. Blokowali prace nad tą ustawą.

???? Sejm. Stanęłam na czele Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. Wybór był jednogłośny. Dziękuję za zaufanie. Zgromadzenie jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2003 roku. Celami Zgromadzenia m.in. są:

✅️ prowadzenie monitoringu stanu stosunków dwustronnych i współpracy,

✅️wnoszenie propozycji i rekomendacji do parlamentów i rządów obu państw w sprawie utworzenia dogodnych warunków prawnych do ich pogłębienia,

✅️ wspieranie rozwoju kontaktów międzyparlamentarnych czy omawianie zagadnień leżących w kręgu wspólnych zainteresowań. Moją odpowiedniczką po stronie Ukrainy jest Olena Kondratiuk, Zastępczyni Przewodniczącego RNU.

❤️4️⃣6️⃣8️⃣8️⃣2️⃣❤️

32 Finał #WOŚP za nami. Dziękuję, że zagraliśmy razem! Zakończyły się: moja główna licytacja oraz licytacje w zaprzyjaźnionych sztabach! Serdecznie dziękuję wszystkim licytującym i zwycięzcom!❤️ Główna licytacja osiągnęła kwotę 18.800 zł ❤️, licytacje w zaprzyjaźnionych sztabach na Dolnym Śląsku osiągnęły wynik ❤️ 28.082 zł ❤️! Dziękuję Państwu pięknie!

Dobro wraca!❤️

W każdym z zaprzyjaźnionych sztabów licytacje kończyły się pięknymi sumami. A to za pióro i Konstytucję, a to za nasze spotkanie …. ❤️ W Bardzie – 3100 zł, w Nowej Rudzie 4511 zł, w Dzierżoniowie 3050 zł, w Świdnicy 4050 zł, w Wałbrzychu 920 zł, w Ząbkowicach Śląskich 4751 zł, w Ziębicach 1500 zł, w Ołdrzychowicach 500 zł, w Jugowie 400 zł, w Sobótce 2300 zł, w Kłodzku 3 000 zł.

Łączna kwota, która trafiła na konto #WOŚP wyniosła: 46 882 zł

Dziękuję Państwu pięknie❤️

Dobro wraca!

Raz jeszcze przesyłam serdeczności dla Wolontariuszek i Wolontariuszy, dla Ludzi, którzy tworzą sztaby, dla licytujących! Bez Was nie byłoby Orkiestry Ludzkich Serc❤️

???? Morąg. Za nami spotkanie otwarte w Morągu. Premier Donald Tusk odpowiadał na pytania i wysłuchał rolników.

????„Zaczynamy wielką kampanię o samorząd w Polsce, aby przywrócić rangę samorządowi terytorialnemu. Potrzebujemy samorządu uczciwego, niezależnego od władzy centralnej i zasobnego na tyle ile to możliwe. Czeka nas dużo pracy.”

???? Link do retransmisji https://www.facebook.com/share/v/2PaQeBJe6ZmvNR5k/?mibextid=WC7FNe

Udostępnij wpis
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Najnowsze wpisy
Rusza posiedzenie Sejmu

2024-02-21

Rusza posiedzenie Sejmu. W harmonogramie obrad: prace nad ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej, Informacja […]

Sejm i APETYT na życie …

2024-02-20

Otwarcie wystawy o leczeniu żywieniowym pod moim patronatem zainaugurowało pierwsze posiedzenie parlamentarnego Zespołu ds. […]

Dyżur w Nowej Rudzie, Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich

2024-02-20

Po dyżurach w Nowej Rudzie, Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich podczas których wczoraj spotkałam się […]