🔵 Za mną intensywny i pracowity tydzień w Sejmie. Oprócz posiedzenia Sejmu odbyło się sporo posiedzeń komisji.

Podczas prac komisja finansów i komisja zdrowia, w których pracuję, zajęła się:

📍Rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego (druk nr 1541).

📍Rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1547).

📍Rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 1451). Uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobach winiarskich (druk nr 1314).

📍Rozpatrzeniem informacji na temat wpływu polityki akcyzowej dotyczącej wyrobów alkoholowych i tytoniowych na prozdrowotne zachowania konsumentów – przedstawiają Minister Zdrowia oraz Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

📍Pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1568) – uzasadnia Minister Zdrowia.

📍Rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 1586). Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 1585).

📍Rozpatrzeniem przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów dokumentu: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (druk nr 1521) – przedstawia Rzecznik Praw Pacjenta.

🔵 We wtorek Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych miała zająć się Informacją Ministra MSWiA na temat wyjaśnienia okoliczności śmierci osób w trakcie interwencji dolnośląskich policjantów. Miała, ale się nie zajęła. Na posiedzenie komisji stawiły się rodziny zamordowanych osób, pełnomocnicy rodzin. Zabrakło przedstawiciela rządu, ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie pojawił się Komendant Główny Policji, Komendanta dolnośląskiej Policji też nie było. Krótko zabrali głos ojcowie nieżyjących osób. Tata Bartka, tata Łukasza, siostra Łukasza, którzy byli bardzo rozczarowani tym, że oni na posiedzenie Komisji przyjechali kilkaset km, a Minister z Komendantem, którzy mający do Sejmu kilka minut, na komisje się nie stawili. Niestety pomimo ogromnej powagi tych spraw, brakuje transparentności i rzetelności. A nieobecności przedstawicieli władzy i Policji nie na się w żaden sposób wytłumaczyć. W ten sposób nigdy nie ruszymy z miejsca. Nigdy nie zostaną naprawione systemowe błędy, Policjanci nie zostaną przeszkoleni do trudnych interwencji, a śmierci, które nigdy nie powinny się zdarzyć, mogą znowu się powtórzyć.Padł wniosek o przerwę i wezwanie ministra na obrady komisji. Niestety nie uzyskał większości. Głosowanie: 16 za, 16 przeciw, 0 wstrzymujących.Trudno mi zrozumieć głosowanie posłów PIS. Brałam udział w posiedzeniu i jestem zdumiona ich postawą. Wszystkim powinno zależeć na wyjaśnieniu tych śmierci, by nie poszły na marne.Jako Klub Parlamentarny KO złożyliśmy wniosek o przedstawienie przez rząd w Sejmie informacji na temat interwencji dolnośląskiej Policji, które doprowadziły do tragedii.

🔵 We wtorek podczas popołudniowego posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypadł mi zaszczyt reprezentowania moich klubowych koleżanek i kolegów z Klubu KO – wnioskodawców projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej. A nade wszystko wypełnić wolę naszej koleżanki i przyjaciółki Anny Wasilewskiej. Ponieważ to Ania była pomysłodawczynią i współautorką procedowanego projektu. Anna Wasilewska, posłanka z Warmii i Mazur, nasza koleżanka, moja przyjaciółka, z którą przemierzyłam kilometry spacerów, marszy, biegów, wędrówek po górach, a przy tym i kilometry rozmów. Anna zmarła nagle, niespodziewanie 6 kwietnia, zostawiając po sobie pustkę, której wypełnić w żaden sposób nie można. ❤️Kim była Maria Grzegorzewska? Była osobą, która inspirowała Annę Wasilewską w jej samorządowej i poselskiej pracy. Ania mi o profesor Marii Grzegorzewskiej, wybitnej naukowczyni, pedagogu specjalnym i działaczce społecznej opowiadała. Jej słowa: „Nie ma kaleki – jest człowiek” to motto nie tylko Jej życia i pracy, ale także kolejnych pokoleń pedagogów specjalnych i specjalistów pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami.Projekt z drobnymi poprawkami został przez Komisję przyjęty jednogłośnie. Mam nadzieję, że również w Sejmie tak się właśnie stanie.

🔵 W środę podczas obrad Sejmu zabrałam głos w punkcie dotyczącym nowelizacji budżetu. Premier Morawiecki chwali się 80 miliardową nadwyżką w budżecie, ale zapomina dodać, że na ten sukces składają się:

📍kreatywna księgowość, czyli oszustwo budżetowe,

📍galopująca drożyzna – jakieś 14 miliardów złotych PIS wyjął Polkom i Polakom z ich portfeli.

📍Rekordy biją ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które sprzedaje rząd. O rekordowej dziurze budżetowej też nikt z rządzących nie przypomina.Zdrowie władza odmienia przez wszystkie przypadki. Brawami nagradza medyków, którzy od ponad roku są na wojnie z Covidem. Ratują zdrowie i życie.Dziś z zadowoleniem władza mówi, że 1 miliard z tych 80 miliardowej nadwyżki przeznaczy na zdrowie.To kropla w morzu potrzeb. Ten miliard szybko pochłonie 4 fala koronawirusa. Ten miliard pochłonie szalejąca inflacja – koszty środków ochrony, leków tlenu, mediów, infrastruktury.Miliard to roczny koszt zwiększenia minimalnego wynagrodzenia lekarzy specjalistów na etatach publicznych w szpitalach. A gdzie podwyżki dla pielęgniarek, ratowników, pracowników niemedycznych, przecież to wielokrotność 1 miliarda – który nie jest żadną odpowiedzią na trwający od wielu dni protest medyków.Będziemy składać poprawki!!!🎥https://www.facebook.com/mwielichowska/videos/216803160435808

🔵 Czwartek rozpoczął się dwoma posiedzeniami sejmowej Komisji Finansów Publicznych, na których rozstrzygał się los zgłoszonych poprawek – głównie naszych.

📍Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druki nr 1451 i 1592).📍Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1547 i 1603).

📍Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1513 i 1565).

📍Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1532, 1532-A i 1597).

🔵 Jesteś samotną mamą wychowującą dziecko? Jesteś samotnym tatą wychowującym dziecko? Zapamiętajcie #PIS w tak zwanym #PolskiŁad właśnie w Was mocno uderza. Zabrał Wam zasadę rozliczania dwukrotności podatku od połowy dochodu. Dlaczego? Bo zdaniem #PISu przy podniesieniu kwoty wolnej od podatku Wy, samotni rodzice będziecie faworyzowani względem małżeństw. Bo zdaniem #PISu ten przepis zahamuje liczbę rozwodów. Zgłosiłam i uzasadniałam poprawkę, która ma na celu przywrócenie rozliczania rodziców samotnie wychowujących dzieci. Trudno było mi wyobrazić sobie, że rządzący, że posłowie PISu, by ktokolwiek za nią NIE zagłosował. A szczególnie PIS, który ma usta pełne frazesów o rodzinie, dzieciach, rodzicielstwie.Przecież samotna mama wychowująca dziecko, samotny tata wychowujący dziecko to też RODZINA! Takich rodzin w Polsce jest ponad pół miliona! PIS chce ponad 500 tysiącom rodzin w Polsce odebrać prawo do podatkowej preferencji, bo ich zdaniem mają oni skłonność do rozwodów, by móc się preferencyjnie rozliczyć z dzieckiem. 😡 To się w głowie nie mieści. Staram się wytłumaczyć rządzącym, że samotne rodzicielstwo często nie jest skutkiem wyboru. To często konsekwencje życiowych dramatów i tragedii.Na nic zdało się moje uzasadnienie. Posłowie #PIS zagłosowali przeciwko naszej poprawce. Przed nami głosowanie w Sejmie, ale ich głosowanie podczas komisji nie wróży nic dobrego!🎥https://www.facebook.com/mwielichowska/videos/214038314051896

🔵 W czwartek odbyło się Sprawozdanie z Prac Rzecznika Praw Pacjenta.Godną opiekę medyczną gwarantuje Art. 68 Konstytucji. Prawa pacjenta reguluje także Karta Praw Pacjenta. Dodatkowo poszczególne jednostki ochrony zdrowia, szpitale wdrażają własne, dodatkowe wewnętrzne regulaminy organizacyjne, które określają szczegółowe prawa i obowiązki pacjenta. Niestety, nie we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia takie regulacje funkcjonują. Świadczą o tym skargi, sygnały, które trafiają do mnie jako posłanki, która pracuje w sejmowej Komisji. Zdrowia. To głosy dotyczące wypisów pacjentów ze szpitali. Wypisów, które potrafią być nagle i bez istniejącego powiadomienia rodziny. Dotyczą najczęściej pacjentów z chorobami przewlekłymi, pacjentów – seniorów, którzy po wypisie muszą nadal znaleźć się pod opieką – najczęściej rodziny właśnie. Z informacji, które do mnie docierają – niejednokrotnie zdarzają się sytuacje w których rodzina nie otrzymuje z wyprzedzeniem informacji o wypisie pacjenta i dowiaduje się o tym, kiedy pacjent zostanie już wypisany. Co jest często dużym problemem choćby ze względu na pracę zawodową i inne obowiązki. Te sygnały świadczą o tym, że dobre praktyki nie są stosowane wszędzie. Pytam zatem Rzecznika Praw Pacjenta: czy takie tematy, trafiają do biura Rzecznika Praw Pacjenta? Czy widzi Pan potrzebę by korzystając z dobrych praktyk – wspólnie z resortem zdrowia przygotować rozporządzenie by te przepisy jednak uregulować? Myślę, że warto pokusić się o ujednolicenie zasad postępowania przy procedurze wypisu ze szpitala.Rzecznik Praw Pacjenta przyznał, że problem, o którym mówiłam istnieje, że został zauważony. Że zdarzały się sytuacje, których koniec był tragiczny, bo kończył się zgonem. Na bazie sygnałów, również moich, Rzecznik Praw Pacjenta przedłożył legislacyjne rozwiązanie, które znalazło się w projekcie ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Obecnie projekt jest opiniowany i ma niebawem trafić do procedowania w Sejmie.🎥https://www.facebook.com/mwielichowska/videos/3004274353149030

🔵 W czwartkowy późny wieczór w Sejmie rozpoczęła się debata nad wnioskiem prezydenta dotycząca przedłużenia stanu wyjątkowego. Premiera i wicepremiera ds. bezpieczeństwa podczas obrad brak. Prezydenta także. Jedno zdanie mojego podsumowania do tej sprawy: Stan wstydu wyjątkowego. 🎥https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp…#

🔵 W tym tygodniu złożyłam interpelację poselską w sprawie:⤵️ projektu radykalnych zmian gospodarczo-społecznych zawartych w Polskim Ładzie.

🔵 Wspieram sport. Tym razem podczas Turnieju U-11 MATPLAST Cup. Najbardziej piłkarskim miejscem w Polsce była Nowa Ruda. 24 piłkarskich drużyn walczyło o mój puchar. Również wyróżnienia ode mnie trafiły do najlepszego zawodnika, bramkarza i strzelca. Zwycięską drużyną Turnieju został Śląsk Wrocław! Pracuję dla Was.

Monika Wielichowska

Udostępnij wpis
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Najnowsze wpisy
Podsumowanie minionego tygodnia

2021-11-22

Poniedziałek rano – wiadomo biurowy. Potem wyjazd do Warszawy. We wtorek rozpoczęło się posiedzenie […]

Raport z minionego tygodnia

2021-11-15

Ubiegły tydzień rozpoczęły podziękowania, które są jednym z milszych akcentów mojej pracy poselskiej, bo […]

Podsumowanie tygodnia

2021-11-08

Tydzień rozpoczął typowo biurowy poniedziałek. Korespondencja, odpowiedzi na pisma, e-maile i kilka zaplanowanych spotkań […]