Rozpoczął się sejmowy tydzień. W porządku posiedzenia sejmowych komisji: Zdrowia i Finansów Publicznych, których jestem członkinią:

📍Zaopiniowanie wniosku Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na rok 2021. Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Administracyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rok 2021. Rozpatrzenie projektu harmonogramu prac komisji sejmowych nad projektem ustawy budżetowej na rok 2022.

📍Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1570).

📍Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

📍Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1569).

📍Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

📍Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat stanu przygotowania merytorycznego administracji skarbowej do przeprowadzania kontroli w firmach działających w sektorze nowych technologii oraz planów Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących podnoszenia kwalifikacji kadr aparatu skarbowego w tym zakresie ‒ przedstawia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

📍Informacja Ministra Zdrowia na temat:

1. Zagrożeń wynikających z pogłębiających się trudności w realizacji świadczeń w zakresie ginekologii, a w szczególności ginekologii onkologicznej związanych z ich nieaktualną, niepokrywającą ponoszonych kosztów wyceną, co prowadzi do wydłużenia czasu, tak istotnego dla chorych na nowotwór pacjentek, do momentu rozpoczęcia leczenia.

2. Konieczności rozszerzenia koszyka świadczeń gwarantowanych dla kobiet o poradnictwo laktacyjne, niezbędne dla prawidłowej opieki położniczej oraz fizjoterapię uroginekologiczną będącą istotnym elementem leczenia powszechnych, a często pomijanych problemów z utrzymywaniem moczu u kobiety w różnych etapach ich życia.

Monika Wielichowska

Poseł na Sejm RP

Udostępnij wpis
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Najnowsze wpisy
Podsumowanie minionego tygodnia

2021-11-22

Poniedziałek rano – wiadomo biurowy. Potem wyjazd do Warszawy. We wtorek rozpoczęło się posiedzenie […]

Raport z minionego tygodnia

2021-11-15

Ubiegły tydzień rozpoczęły podziękowania, które są jednym z milszych akcentów mojej pracy poselskiej, bo […]

Podsumowanie tygodnia

2021-11-08

Tydzień rozpoczął typowo biurowy poniedziałek. Korespondencja, odpowiedzi na pisma, e-maile i kilka zaplanowanych spotkań […]