Raport z Minionego Tygodnia

🔵 Poniedziałek w biurze i w regionie, czas na sprawy bieżące, które są dla mnie równie ważne i priorytetowe. Wieczorem już w drodze do Warszawy.Niezmiennie zapraszam do kontaktu z moim biurem poselskim, jeśli mają Państwo problem, w którym mogłabym pomóc.

🔵 Kolejne dni to praca w Sejmie. Oprócz posiedzenia Sejmu uczestniczyłam w posiedzeniu sejmowych komisji, których jestem członkinią. W czasie posiedzeń Komisji Finansów Publicznych i Komisji Zdrowia zajmowaliśmy się m.in. rozpatrzeniem opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (druk nr 2306); rozpatrzeniem opinii Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (druk nr 2306); rozpatrzeniem uchwały Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druk nr 2391); rozpatrzeniem opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (druk nr 2306); rozpatrzeniem Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (druk nr 2306) wraz z przedstawioną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli „Analizą wykonania w 2021 r. budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej” (druk nr 2347) oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów; zaopiniowaniem wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2022; zaopiniowaniem wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023; zaopiniowaniem projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok; zaopiniowaniem projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok; rozpatrzeniem informacji na temat polskiego rynku farmaceutycznego i dostępności leków, w tym dostępu do innowacyjnych metod leczenia; rozpatrzeniem informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian.

🔵 Pytanie w sprawach bieżących. Tym razem, albo ponownie w sprawie dopłat do nośników energii, takich jak węgiel, olej opałowy, gaz itp., wobec rosnących cen tych produktów skierowałam pytanie w sprawach bieżących do Ministra Aktywów Państwowych. Temat bardzo poważny. Dotyczy wielu spółdzielni w Polsce. M.in. w Nowej Rudzie czy Nowym Tomyślu. Odpowiedź przedstawiciela rządu okazała się skandaliczna. Wiceminister nie odniósł się do kryzysowej sytuacji, nie powiedział o rozwiązaniach, nie skorzystał z mojej chęci pomocy. Zachowywał się jakby był na politycznym wiecu.Co do tej pory zrobiłam ja, jako posłanka opozycji. Wszystko co mogłam. Od rozmów z wykluczonymi i z rekompensat mieszkańcami spółdzielni, uczestnictwo w posiedzeniu sejmowej komisji, spotkanie z prezesem URE, interpelacjami, wystąpieniami w Sejmie po złożenie projektu ustawy, który naprawia te błędy. Co zrobiła władza? NIC NIE ZROBIŁA.🔵🔵🔵 Więcej informacji w tej sprawie znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.facebook.com/watch/?v=1053158642011109

🔵 W tym tygodniu otrzymałam odpowiedzi na interpelacje poselskie w sprawie:

➡️ bezpodstawnego korzystania z ministerialnych przywilejów (https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT…) w której czytamy: „Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne w stosunku do p. Antoniego Macierewicza zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lutego 2018 r., na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1214) i § 1 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 92).Na podstawie ww. przepisów prawa, Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne w stosunku do uprawnionych osób, a także zabezpiecza pobyt w jednostkach wojskowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i delegacji zagranicznych.Żandarmeria Wojskowa, wykonując ustawowe zadania, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 18 wskazanej ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, tj. czynności ochronne w stosunku do p. Antoniego Macierewicza, nie ponosi dodatkowych kosztów oraz nie wypłaca dodatkowego wynagrodzenia żołnierzom realizującym przedmiotowe czynności.”

➡️ obniżenia dotychczasowych wycen taryf dla pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie (https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT…) w której czytamy: „Zarządzenie nr 55/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej wprowadziło do stosowania taryfy określone w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej dla świadczeń obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zgodnie z obowiązującym prawem.Należy również zwrócić uwagę, że wprowadzenie taryf jest poprzedzone konsultacjami ze środowiskiem świadczeniodawców, którzy realizują dany typ świadczeń poddany taryfikacji, a sam raport AOTMiT poddany był konsultacjom społecznym, w trakcie których zbierane były uwagi do treści raportu i wyliczeń, w wyniku czego raport został częściowo zmodyfikowany.

Obecnie nie planuje się wycofania wprowadzonych taryf świadczeń zespołu opieki długoterminowej domowej udzielanych pacjentom wentylowanym metodą nieinwazyjną. Proszę jednak przyjąć, że w Ministerstwie Zdrowia procedowane są zmiany w zakresie organizacji warunków udzielania świadczeń opieki nad pacjentami z problemami oddechowymi. Wyniki prowadzonych prac nad zmianami w koszyku mogą spowodować konieczność ponownej weryfikacji taryf rzeczonych świadczeń.”

➡️ planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT…). Pełną treść odpowiedzi znajdziecie Państwo pod adresem: https://orka2.sejm.gov.pl/…/ATTCG…/%24FILE/i33680-o1.pdf

🔵 W czwartek w Sejmie odbyło się ważne głosowanie. Sejm uchwalił ustawy o ratyfikacji Protokołu o akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Dzięki temu Polska i Europa będą bardziej bezpieczne!

🔵🔴 Sejm. Nie można odpuszczać. #PIS obiecał, że Polska nie będzie krajem publicznych zrzutek i zbiórek nakrętek dla chorych na nowotwory dzieci. A co robi PIS? Zamiast na walkę z rakiem miliardy przekazuje na telewizję Kurskiego. A powołany Fundusz Medyczny, który miał być lekiem na całe zło, kumuluje pieniądze i ich nie wydaje, jakby dzieci chore na raka mogły czekać.

🔴 O to pytałam Ministra Zdrowia, który rzadko gości na posiedzeniach komisji zdrowia rozumiem, być może jest zajęty jest zatrudnianiem urzędników – nie wiem czy wiecie zatrudnienie w resorcie wzrosło o 15 %, chcę zapytać o Funduszu Medyczny. O Fundusz, który nie jest troską władzy o bezpieczeństwo zdrowotne Polek i Polaków a jedynie odpowiedzią na falę krytyki, za to, że PiS co roku przekazuje 2 miliardy złotych zamiast na walkę z rakiem na telewizję Kurskiego. Bardzo dobrze brzmiał w kampanii, ale dziś rodzice nadal muszą zbierać pieniądze na leczenie dzieci choć #PIS obiecał, że będzie inaczej. Nadal korzystają z publicznych zrzutek i zbierania nakrętek. Bo nie dość, że nie ma dodatkowych pieniędzy w budżecie MZ to jeszcze te, które zostały przesunięte do Funduszu są rolowane. Fakty są takie, że w 2021 roku z Funduszu Medycznego wydano zaledwie 21 % z całego budżetu. Zatem nie wykorzystano 3,5 miliarda zł. A to Oznacza! że w tym roku do rozdysponowania będzie ponad 7 miliardów złotych. Tyle ze dzieci chore na raka nie mają czasu na rolowanie środków. Proszę o pełną informację, ile dzieci ilu pacjentów skorzystało do dziś z refundacji nowoczesnych terapii w ramach Funduszu Medycznego. Jaka jest planowana alokacja środków, jakie zostały z poprzednich lat. Wystąpienie znajdziecie pod adresem ➡️🎥https://fb.watch/e86iBdbaVo/🔴 Odpowiedzi nie otrzymałam. Pytania złoże pisemnie.

🔵 W piątek kierunek: zachodniopomorskie. Nie. Nie na wakacje. Wspólnie z Przewodniczącym Donaldem Tuskiem uczestniczyliśmy w #MeetUp i na spotkaniach #1000spotkań.

🔵 Niedziela. Otrzymałam zaproszenie do Kłodzka na uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Niestety, z uwagi na wcześniejsze zobowiązania, nie mogłam osobiście być na uroczystościach. W moim imieniu list odczytała pani radna Aneta Łosiewicz. Pani radna przekazała kilka słów i podziękowanie za to, że jest pielęgnowana pamięć i przekazywana historia kolejnym pokoleniom. 79. rocznica ludobójstwa na Kresach Wschodnich to okazja do przypomnienia o tym, by pamiętać. By pamiętać o historii, o patriotyzmie, zatrzymać się na chwilę zadumy i wspomnieć.Raz jeszcze pragnę wyrazić szacunek dla Kresowian i ich potomków oraz ludzi dobrej woli, którzy od dziesiątków lat domagają się prawdy o ludobójstwie i troszczą się o pamięć o ofiarach, kierując się mottem „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”. Życzę, aby pamięć Waszych czynów i życiowych doświadczeń była drogowskazem dla przyszłych młodych pokoleń. Męka Kresowiaków nie była daremna, ponieważ z niej wyrosła dzisiejsza wolna Polska.

🔵 Niedzielę spędziłam w Pstrążnej w gminie Kudowa Zdrój w jury 16 Prezentacji Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych Róża Kłodzka. Wystąpiło dziś 13 zespołów, które ocenialiśmy pod względem jakości artystycznej, odniesienia do kultury, poziomu wykonania, strojów i scenografii i pod względem ogólnego efektu scenicznego. Tegorocznym zwycięzcą został zespół KATARZYNKI ze Ścinawki Górnej! Gratuluję! I serdecznie dziękuję za nie tylko muzyczne spotkanie! Polityki też było sporo 🙂🙂🙂 Dziękuję za słowa wsparcie 👋Pracuję dla Was!

Udostępnij wpis
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Najnowsze wpisy
Podziękowanie

2023-03-28

W Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie odbył się finał corocznej 17 […]

Raport z minionego tygodnia

2023-03-27

Poniedziałek nieco inny niż zwykle, bo w trasie, w Polsce – na spotkaniu z […]

Raport z minionego tygodnia

2023-03-20

Podstawowe Biuro Poselskie. Poniedziałek zawsze jest dniem, kiedy przeglądamy otrzymaną w tygodniu korespondencję. Otrzymuję […]