#pracawSejmie

→ Złożyliśmy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którego założeniem jest przywrócenie jednostkom samorządu terytorialnego możliwość dokonywania zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych;
→ Złożyliśmy wniosek o uzupełnienie porządku obrad o informację Prezesa Rady, Wiceprezesa Rady Ministrów J. Kaczyńskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua nt. stanu negocjacji oraz stanowiska rządu w negocjacjach budżetowych i Funduszu Odbudowy.
→ Złożyliśmy wniosek do Marszałek Sejmu o pilne zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu nt. stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem
→ Złożyliśmy wniosek do Marszałka Senatu o uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia Senatu o punkt obejmujący informację premiera na temu stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem.

Monika Wielichowska
Poseł na Sejm RP

#MonikaWielichowska
#Wielichowska #Sejm #pracawSejmie #poseł #posłanka

Udostępnij wpis
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Najnowsze wpisy
Ważna Podkomisja ds. Sprawiedliwej Transformacji

2021-10-12

Sejm. Podkomisja ds. Sprawiedliwej Transformacji – ważna dla Nowej Rudy, Wałbrzycha i Śląska z […]

Nowy tydzień sejmowy

2021-10-12

Rozpoczął się sejmowy tydzień. W porządku posiedzenia sejmowych komisji: Zdrowia i Finansów Publicznych, których […]

50-lecie MOKu

2021-10-11

Nowa Ruda. Jubileusz MOK. Wieczorową suknię w szafie znalazłam, strojne kolczyki kupiłam, by przejść […]