Informacje z biura poselskiego

🔵 Prosto z biura poselskiego. Wy zgłaszacie. Ja pytam, interweniuję, zgłaszam zagadnienie. Tym samym wykorzystuję narzędzie dane parlamentarzyście do komunikacji z rządem. Z tą komunikacją różnie ze strony władzy bywa, co nie zmienia faktu, że staram się w Waszym imieniu wydobywać informacje i zmieniać ich stan na lepsze. W załączeniu kilka ostatnich złożonych interpelacji.

🔵 Informacje o interpelacjach w sprawach, które zgłaszacie do mojego biura.

📌 Interpelacja w sprawie utrzymania bezpośredniego połączenia kolejowego ziemi kłodzkiej z Warszawą i Gdynią.Do mojego biura poselskiego z apelem i prośbą o pomoc zwrócił się Komitet Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych. Od stycznia 2021 miasta takie jak Polanica- Zdrój, Kłodzko, Kamieniec Ząbkowicki, po wielu latach przerwy uzyskały bezpośrednie codzienne połączenia kolejowe z Gdynią i Warszawą. Wszystko za sprawą wprowadzenia do rozkładu jazdy dwóch pociągów uruchamianych przez PKP INTERCITY: TLK ROZEWIE z Polanicy- Zdrój do Gdyni i TLK KORMORAN z Polanicy- Zdrój do Olsztyna p. Katowice, Warszawę.Oba połączenia cieszą się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców miast położonych wzdłuż linii kolejowej 276. O połączenia te starał się przez wiele lat Komitet Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych. Niestety z nieoficjalnych informacji, które otrzymują członkowie KODLK wynika, że połączenie z Warszawą, a tym samym z Olsztynem ma zostać zlikwidowane od grudnia 2022. W związku z tym, że pociąg ma obieg z TLK ROZEWIE do Gdyni, to również te drugie połączenie nie będzie kursowało. Dla mieszkańców takich miast jak Kłodzko, Kamieniec Ząbkowicki czy Bardo oznacza to ponowne przesiadki i komplikacje w dotarciu do stolicy i nad morze. Połączenia są o tyle ważne, że uzupełniają i tak słabą ofertę pociągów regionalnych liniach 276 i 137. Co prawda Ministerstwo Infrastruktury planuje uruchomienie dwóch par połączeń relacji Jelenia Góra Warszawa przez Kłodzko, Paczków, Otmuchów, Nysę i dwóch par połączeń w relacji Gdynia- Kłodzko- Praga, ale to dopiero od rozkładów jazdy 2023/24 i 2024/25. Do tej pory pociąg TLK KORMORAN mógłby nadal kursować, jak obecnie. Zabieranie tego połączenia spowoduje po raz kolejny odpływ pasażerów na Magistrali Podsudeckiej i linii kolejowej 276. Dlatego zapytałam Ministra Infrastruktury,

▪️Jakie są plany dotyczące uruchomienia pociągu łączącego Ziemię Kłodzką z Warszawą i Gdynią w rozkładzie jazdy 2022/23?

▪️Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje w przyszłości powrót do koncepcji uruchomienia połączenia kolejowego z Warszawą na wzór planowanego w rozkładzie jazdy 2020/21 pociągu TLK SZCZELINIEC Jelenia Góra – Warszawa Wschodnia p. Kłodzko, Nysę?

▪️Jaki jest powód ewentualnej likwidacji pociągu TLK KORMORAN na odcinku Polanica Zdrój- Katowice i TLK ROZEWIE na odcinku Polanica – Zdrój – Wrocław? Czy w razie likwidacji planowane jest zachowanie połączenia ze stolicą na bazie innego nowego połączenia?

▪️Jakie są zamierzenia Planu Transportowego na czas remontu Warszawskiego Węzła Kolejowego do 2026 r dla linii kolejowych 276 i 309?

📌 Interpelacja w sprawie obniżenia dotychczasowych wycen taryf dla pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie.Do mojego biura poselskiego wpłynął apel Stowarzyszenia Pacjentów JEDNYM TCHEM! Na Rzecz Wentylacji Domowej, które zrzesza pacjentów wentylowanych inwazyjnie i nieinwazyjnie w domu, walcząc o ich prawa i lepsze warunki życia.25 kwietnia br. prezes NFZ wydał zarządzenie, wraz z którym pacjenci wentylowani mechanicznie nieinwazyjnie od 1 maja mają obniżone koszty taryf – tak się stało, mimo głosów sprzeciwu i apeli. Zarządzenie funkcjonuje pod nazwą: Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Projekt zmian był znany od grudnia 2021 r. i od tego czasu trwały apele do Ministerstwa Zdrowia, NFZ i próby dialogu. Wprowadzenie tak niskich wycen świadczenia niesie ze sobą wiele negatywnych skutków:

1. Mniejsza dostępność świadczenia, ponieważ jest ono limitowane, czyli NFZ z góry określa jaką liczbę pacjentów w danym roku podmioty sprawujące nad chorymi mogą objąć opieką i nie chce płacić za nadwykonania.

2. Niektórym chorym może zostać ono odebrane, jeżeli firmy (świadczeniodawcy), które opiekują się chorymi nie będą miały pieniędzy na funkcjonowanie, będą likwidowane. To oznacza, że chorzy skończą w szpitalach, gdzie są narażeni na infekcje i będą z dala od rodziny i bliskich. O ile oczywiście znajdzie się miejsce w szpitalu i chorzy zdążą do niego dojechać na czas – decydenci nie myślą, nie są świadomi, że narażają chorych na uduszenie. Stowarzyszenie Jednym Tchem! otrzymuje już pierwsze sygnały od świadczeniodawców o planowaniu wstrzymania przyjęć pacjentów w poszczególnych województwach. To oznacza, że dla niektórych chorych zabraknie dostępu do respiratorów, a przecież cała aparatura wraz z opieką medyczną kosztuje ok. 40 tys. – nikogo nie stać na taki koszt.3. Pacjentów wymagających respiratoterapii będzie przybywać. Albo będą to pacjenci chorzy na POChP (w Polsce mamy ich ok. 2 miliony), z których część w niedługim czasie będzie potrzebować dostępu do wentylacji, albo będą to pacjenci po powikłaniach układu oddechowego po przebyciu COVID-19.W interpelacji zapytałam Ministra Zdrowia:

▪️Dlaczego rekomendowane zmiany nie zostały ujęte w rozporządzenie?

▪️Czy wysłucha Pan głosu pacjentów i cofnie wprowadzone obniżki świadczenia przez NFZ, pamiętając, że chodzi o życie i zdrowie pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie?

📌 Interpelacja w sprawie konieczności podjęcia działań w zakresie zapewnienia szczepień przeciwko grypie na nadchodzący sezon.26 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji ds. Zdrowia Publicznego, które poświęcone było tematowi szczepień. Obecnie jedną z najpilniejszych potrzeb jest utworzenie systemowego Skoordynowanego Planu dla Grypy obejmującego kwestie związane z zapotrzebowaniem na szczepionki, promocją szczepień oraz udrożnieniem systemu wykonywania szczepień. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy informuje, że jest zaniepokojony postulowanymi przez Ministerstwo Zdrowia zmianami w kwestii prowadzenia akcji szczepień p/grypie w kolejnym sezonie – odejściem od finansowania usługi kwalifikacji i szczepienia w aptece oraz szerokiego dostępu do bezpłatnych szczepionek. W Polsce wciąż brakuje rozwiązań, które mogłyby usprawnić system szczepień przeciwko grypie. Aby odpowiednio przygotować się do kolejnego, jesiennego sezonu szczepień, konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań. Dlatego zapytałam Ministra Zdrowia:

▪️Jakie podstawy merytoryczne zadecydowały o ostatnich zmianach w systemie wykonywania szczepień p/grypie komunikowanych przez MZ – odejście od szczepień populacyjnych, finansowania świadczenia kwalifikacji i wykonania szczepienia p/grypie przez farmaceutę w aptece?

▪️Jakie są plany MZ odnośnie do organizacji i udrożnienia systemu wykonywania szczepień p/grypie w kolejnym sezonie?

▪️Jakie jest stanowisko Ministerstwa w sprawie umożliwienia farmaceutom wystawiania recepty na szczepionki p/grypie (w tym szczepionki refundowane), czy idei wprowadzenia systemu powszechnych skierowań na szczepienie p/grypie?

▪️Czy Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić założenia Skoordynowanego Planu dla Grypy? Jeżeli tak, to kiedy zostaną podjęte działania legislacyjne w tym temacie?

📌 Interpelacja w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się mieszkańcy i przedsiębiorcy z gmin Stronie Śląskie, Lądek Zdrój i Bystrzyca Kłodzka, którzy podnoszą temat związany z ustanowieniem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika.Jest to plan, który ma być zrealizowany do końca 2022 r. i będzie obowiązywał przez 10 lat. Plan ten wprowadzi nowe zadania ochronne, co w praktyce oznacza:- ograniczenie lub uniemożliwienie wykorzystywania obszaru objętego planem do działalności gospodarczej,- ograniczenie lub zablokowanie budowy i rozbudowy obiektów mieszkalnych oraz przeznaczonych na działalność gospodarczą, w tym turystyczną,- zablokowanie budowy infrastruktury sportowej, turystycznej w tym tras turystycznych, kolei linowych, urządzeń sportowych,- będą wymuszane zmiany w ustanowionych już Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego oraz planach rozwojowych gmin w obszarze ochronnym.Obszar ochronny o całkowitej powierzchni 200,25 km² obejmuje teren głównie Gminy Stronie Śląskie (powierzchnia 146,4 km²), a także Bystrzycy Kłodzkiej i Lądka Zdroju. W Gminie Stronie z tego obszaru są wyłączone jedynie: miasto Stronie Śląskie, zabudowana część Stronia Wsi, Kamienicy, Starej Morawy (zalew i okolice) oraz teren ośrodka Czarnej Góry, a więc około 70% powierzchni Gminy to obszar ochronny. Zważywszy, że 78% powierzchni Gminy to lasy, zatem wyjąwszy miasto, istniejącą zabudowę i drogi, na rozwój gospodarczy, współdzielony z ochroną środowiska, pozostaje zaledwie kilkanaście procent areału. A rozwój gospodarczy, przy wysoce dynamicznej i stale rosnącej konkurencji innych regionów turystycznych, a zwłaszcza po stronie czeskiej, z którą Stronie Śląskie dzielą oba pasma górskie, bez podobnych inwestycji nie będzie możliwy. Zarówno władzom i mieszkańcom zależy na zachowaniu zrównoważonego rozwoju. Dlatego oczekują opracowania dla potrzeb planu ochrony analizy społeczno-ekonomicznej, która powinna zostać powierzona osobom czy instytucjom nie będącym w konflikcie interesów z innymi ich działaniami na rzecz projektu. W trudnej sytuacji znaleźli się bowiem mieszkańcy, którzy zakupili wcześniej nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową, czy pensjonatową. Mieszkańcy, którzy już kupili działki, dostają odmowne decyzje na budowę domu na ich własnej działce. Znaczne utrudnienia spotykają również w ubieganiu się o odszkodowanie.W tej sprawie zwróciłam się do Minister Klimatu i Środowiska. W interpelacji zapytałam:

▪️Czy resort przeprowadzi konsultacje w sprawie rozszerzenia obszaru Natura 2000, aby zachować zrównoważony rozwój regionu? Jeśli tak, kiedy konsultację się odbędą i ile potrwają?

▪️Czy Pani Minister zorganizuje spotkanie, na którym mieszkańcy, samorządowcy, przedsiębiorcy będą mieli możliwość przedstawienia problemów odpowiedzialnym za projekt urzędnikom nadzorującym wprowadzanie Natury 2000?

▪️Czy resort zleci opracowanie dla potrzeb planu ochrony analizy społeczno-ekonomicznej, która powinna zostać powierzona osobom czy instytucjom nie będącym w konflikcie interesów z innymi ich działaniami na rzecz projektu?

▪️Czy we wcześniej ustalonych, obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego, w przypadku aktualizacji przez gminy RDOŚ będzie mógł nie uzgodnić wcześniejszych planów, które zawierają m.in. tereny budowlane (działki już sprzedane pod budownictwo)?

📌 Interpelacja w sprawie postulatów organizacji młodzieżowych dotyczących sytuacji młodzieży z Ukrainy w Polsce. 28 kwietnia br. podczas manifestacji „Za wolność Naszą i Waszą! Młodzież solidarnie z Ukrainą” zorganizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego i Młodzieżową Radę Miasta Wrocławia zaprezentowane zostały i symbolicznie podpisane postulaty organizacji młodzieżowych.Postulaty dotyczą młodych ludzi, którzy uciekli z Ukrainy przed wojną do naszego kraju. Ich adresatami stały się: gminy i powiaty województwa dolnośląskiego, władze wojewódzkie z całej Polski, związki gmin, powiatów i miast oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Postulaty dotyczą:

1. Odstąpienia od wymogu pisania egzaminów 8-klasisty w języku polskim, aby dzieci z Ukrainy mogły kontynuować naukę.

2. Zapewnienia opieki psychologicznej w możliwie jak najszerszym zakresie.

3. Przedłużenia funkcjonowania godzin świetlic.

4. Wdrożenia w możliwie jak najszybszym czasie edukacyjnych programów integracji międzykulturowej z poszanowaniem obu tożsamości narodowych.

5. Wprowadzenia zajęć dodatkowych z języka polskiego (w przypadku regularnych klas niebędących oddziałami przygotowawczymi) w placówkach, gdzie nie jest to jeszcze oferowane.

6. Opracowania rzetelnych i merytorycznych wskazówek dla szkół i nauczycieli dotyczących realizacji podstawy programowej dla dzieci z Ukrainy oraz pracy podczas zajęć szkolnych z młodymi ludźmi nie posługującymi się językiem polskim.Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego od początku wojny wspiera naszych sąsiadów, a Radni i Radne angażują się w pomoc humanitarną w Polsce. W związku z powyższym zapytałam Premiera,

▪️czy rząd zwróci uwagę na te ważne postulaty dotyczące młodzieży ukraińskiej, która uciekła przed wojną do naszego kraju? Czy je wdroży w życie?

📌 Interpelacja w sprawie zapowiadanego pełnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem.Samotni rodzice zostali oszukani. Rząd miał przywrócić wspólne rozliczenie z dzieckiem, a zamiast tego obciął kwotę wolną od podatku. Tak jakby dzieci wychowywane przez samotnych rodziców były gorsze. Rząd nie przywrócił starych zasad rozliczania. Rząd przedstawił kolejny projekt dyskryminujący samotnych rodziców i ich dzieci. Jasno widać, że na przepisach nowego tzw. Polskiego Ładu zyskują „pełne” rodziny, czyli takie, które odpowiadają promowanemu przez rząd tradycyjnemu modelowi rodziny. W uzasadnieniu do przyjętych zmian, resort finansów zaznacza, że „proponowany preferencyjny sposób opodatkowania w porównaniu do ulgi 1,5 tys. zł będzie korzystniejszym rozwiązaniem dla osoby samotnie wychowującej dziecko”. Należy jednak zauważyć, że rząd sam wprowadził ulgę 1,5 tys. zł wycofując się ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem (po 30 latach coś, co funkcjonowało dobrze i było sprawiedliwe, zaczęło rządowi przeszkadzać). To tak jakby przekonywał, że kolejne dyskryminujące rozwiązanie jest mniej szkodliwe od poprzedniego. Dlatego zapytałam Premiera:

▪️Dlaczego oszukał Pan samotnych rodziców? Dlaczego w ostatniej chwili rząd zmienił zapisy w projekcie?

▪️Dlaczego rząd nadal nie przywrócił starych zasad rozliczania z dzieckiem, tak jak obiecał?

▪️Dlaczego rząd nadal dyskryminuje samodzielnych rodziców? Przez zmiany podatkowe matka samodzielnie wychowująca dziecko będzie mogła odpisać mniej podatku niż np. pracujący mężczyzna, który utrzymuje żonę i ma dokładnie takie same zarobki, a nie ma dzieci.

▪️Naprawdę uważa Pan, że dziecko wychowywane w rodzinie z mamą i tatą to całe dziecko, a dziecko wychowywane w rodzinie z mamą lub tatą to pół dziecka?

▪️Kiedy rząd, na którego czele Pan stoi, wycofa się z tego niesprawiedliwego dla samotnych rodziców prawa?

▪️Kiedy rząd na którego czele Pan stoi, przywróci możliwość wspólnego rozliczania się samotnie wychowujących rodziców z dziećmi?

📌 Interpelacja w sprawie ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych.Ratownicy Medyczni od dawna zwracają uwagę, że dla nich największym obecnie problemem jest brak ustawy, która pozwoli rozwinąć się zawodowi ratownika medycznego. Ratownicy medyczni chcieliby się kształcić nabywając dodatkowe kompetencje, ale niestety ten obszar rozwoju jest dla nich wyłączony. Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych zwraca uwagę, że ratownicy medyczni w pierwszej kolejności czekają na ustawę o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych. Ratownicy medyczni potrzebują tego dokumentu, żeby uregulował on system kształcenia, żeby pozwolił ratownikom medycznym kształcić się na studiach 2 stopnia, żeby absolwent tych studiów nabywał dodatkowe kompetencje. Zapytałam ministra Zdrowia:

▪️czy i kiedy powstanie rządowy projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych?

Pracuję dla Was!

Monika Wielichowska

Poseł na Sejm RP

Udostępnij wpis
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Najnowsze wpisy
Słowo o Funduszu Medycznym, który jest wielkim rządowym oszustwem.

2022-06-28

Powstanie Funduszu Medycznego miało zupełnie inne podłoże niż troska władzy o bezpieczeństwo zdrowotne Polek […]

Raport z minionego tygodnia

2022-06-27

Poniedziałkowy poranek spędziłam w biurze, gdzie z współpracowniczkami omówiłyśmy bieżące sprawy i plan pracy […]

Piekło kobiet, które Polkom zgotował PIS

2022-06-23

Sejm po północy. Ta obywatelska inicjatywa jest odpowiedzią na piekło kobiet, które Polkom zgotował […]