🟥 Poniedziałek zarezerwowany na sprawy regionalne i biurowe. To dzień, kiedy pochylam się nad Państwa problemami, które w ciągu tygodnia zgłaszacie do mojego biura poselskiego. Tradycyjnie zapraszam do kontaktu z moim biurem. Jest czynne każdego dnia.

🟥 Wtorek komisyjny. A w środę rozpoczęło się posiedzenie Sejmu.

🟥Podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych zajęliśmy się:

🔹Rozpatrzeniem sprawozdania Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2544).

🔹Rozpatrzeniem uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2565).

🔹Zaopiniowaniem wniosku Komendanta Głównego Policji w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wsparcia Policji na 2022 rok.

🔹 Rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok.

🔹 Zaopiniowaniem wniosku Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na rok 2022.

Odbyło się pierwsze czytanie:

🔹rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania, podpisanej w Tbilisi dnia 7 lipca 2021 r. (druk nr 2529).

🔹 W planie posiedzenia Komisji Zdrowia znalazło się:

🔹 Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej (druk nr 2477).

🔹 Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów dokumentu: Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta z przestrzegania praw pacjenta w 2021 r. (druk nr 2547).

🔹 Rozpatrzenie informacji na temat orzekania o niepełnosprawności dla dzieci i osób z nieuleczalnymi schorzeniami, w tym chorobami rzadkimi i ultra-rzadkimi.

🔹 Zaopiniowanie Rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.🔹 Rozpatrzenie Łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 rok (druk nr 2555).

🔹 Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 rok (druk nr 2556).

🟥 W tym tygodniu ukazała się analiza funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Opracowanie zostało przygotowane przez ekspertów Instytutu Emerytalnego dr Antoniego Kolka oraz dr Marcina Wojewódkę. Autorzy w wolny od uwarunkowań politycznych sposób starają się przedstawić rzeczywiste oblicze praktycznego funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) oraz wprowadzanych do tego systemu na przestrzeni prawie 25 lat zmian. Przedmiotem opracowania jest przedstawienie w ośmiu aktach kluczowych obszarów związanych z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. Są to geneza i powstanie OFE wraz z założeniami ich funkcjonowania, kluczowe aspekty zmian z lat 2011-2014 oraz stan obecny i hipotetyczne scenariusze na przyszłość. Opracowanie skupia się wokół następujących tez:

🔹 Utworzenie OFE było zasadniczo korzystnym rozwiązaniem, o istotnym wpływie na polski rynek kapitałowy oraz dywersyfikację długoterminowych oszczędności emerytalnych.

🔹 Pierwotne założenia OFE zostały skorygowane w latach 2011 i 2014 reformami, w wyniku których przyznano Polakom szerszy wybór oraz zmieniono parametry OFE w postaci umorzenia części środków OFE alokowanych w obligacje Skarbu Państwa. Na tej operacji żaden członek OFE nie stracił.

🔹 Środki z OFE przekazane w 2014 roku na tzw. subkonto w ZUS są corocznie waloryzowane wg wskaźnika zależnego od wzrostu PKB wzmacniając w ten sposób bezpieczeństwo emerytalne Polaków.

🔹 Środki z OFE przekazane w 2014 roku na tzw. subkonto w ZUS nadal podlegają dziedziczeniu oraz są brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości emerytury wzmacniając w ten sposób bezpieczeństwo emerytalne Polaków.

🔹 Wprowadzone reformy ograniczyły tzw. ryzyko złej daty, poprzez wprowadzenie „suwaka bezpieczeństwa” na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, gdy środki stopniowo są przekazywane z OFE na subkonto ubezpieczonego w ZUS.

🟥 Analiza dostępna pod linkiem https://www.instytutemerytalny.pl/…/Instytut-Emerytalny…

🟥 SMA! W czwartek w Sejmie spotkaliśmy się z tatą, z dziadkiem Zosi i ich przyjacielem, którzy maszerują przez Polskę od Zakopanego po Hel i walczą o pieniądze dla chorej na SMA dziewczynki. Dziecka, które jak 26 innych dzieci zostało wykluczone przez Ministra Zdrowia z refundacji najnowocześniejszej genowej terapii. Terapii, która ratuje zdrowie i życie. Z tą niesprawiedliwością nie można się zgodzić. Tym bardziej, że ponoć budżet państwa jest w znakomitej kondycji, NFZ zwraca do budżetu niewykorzystanych 10 miliardów, a pieniądze Funduszu Medycznego są rolowane. Zderzcie to z milionami, które Polska, czyli my, za Turów, przez to, że PIS nie chce wrócić na ścieżkę praworządności płacimy w karach!I zajrzyjcie na profil Zosi na SiePomaga i do relacji z marszu Jej najbliższych przez Polskę. 🎥 https://m.facebook.com/pieszopozdrowie/

Nie wolno stawiać żadnych barier w refundacji. Złożyliśmy wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji Zdrowia z udziałem ministra Niedzielskiego i premiera Morawieckiego, by zderzyli się z historiami rodziców żebrzących o pieniądze na ratowanie zdrowia i życia swoich dzieci. Polska miała przestać być państwem zrzutki na chore dzieci – mówili przedstawiciele PIS z prezydentem Dudą na czele. I co? I nic.

🎥 Konferencja prasowa przewodniczącego KP KO Borys Budka, posłanek Iwona Kozłowska i Monika Wielichowska oraz Tomasza Szczesniewskiego – ojca Zosi chorej na SMA, który idąc przez Polskę zbiera pieniądze na leczenie córki: https://www.facebook.com/PlatformaNews/videos/420315416858076

🟥 Czwartek, Warszawa. Spotkanie z OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia było czasem merytorycznej rozmowy o systemach zmianach dotyczących pracowników niemedycznych w służbie zdrowia. Słuchaliśmy się nawzajem. Słuchaliśmy o pracy w czasie pandemii, o dodatkach covidowych, o szeregowaniu pracowników pod kątem wynagrodzeń. Jednym z postulatów OMZZ jest przywrócenie dodatków za pracę w godzinach nocnych oraz w niedzielę i święta w takiej samej procentowo wysokości jak mają pracownicy medyczni. 45/65%. Wcześniej udało nam się wspólnie wywalczyć jednorazowy covidowy dodatek w wysokości 5 tys. zł. Wcześniej rząd NIC nie przewidział dla pracowników niemedycznych. Szczególnie ujęły mnie słowa Pani, która pracuje w szpitalu jako salowa. Od kilkudziesięciu lat. Mówiła, że kiedyś pracowało się Jej lepiej. Lekarz, pielęgniarka, salowa – stanowili zespół. Dziś tak już nie jest. Pomiędzy – jest przepaść. I że bardzo chciałaby, aby było jak wcześniej.

🟥 Wystąpienie Donalda Tuska w Poczdamie. „Jeśli poczucie winy za II wojnę ma Niemców do czegoś zobowiązywać, to do pełnego zaangażowania się po stronie Ukrainy. I do uczciwego podejścia w kwestii zadośćuczynienia strat narodom, które zapłaciły największą cenę za szaleństwa nazizmu”. – w Poczdamie mówił Donald Tusk.Całość wystąpienia. 🎥 https://www.facebook.com/mwielichowska/videos/803354387355253

🟥 Sejm. W polskim Parlamencie, pytam rząd PIS, dlaczego powiat kłodzki i jego mieszkańcy od lat są pomijani w rozdziale publicznych środków przez rząd. Dzieje się tak pomimo tego, że mieszkańcy powiatu płacą takie same podatki jak Polacy w całej Polsce, a samorząd powiatu kłodzkiego złożył wiele wniosków na inwestycje, które są potrzebne mieszkańcom.

🟥 Rząd PIS słynie z politycznego rozdawnictwa publicznych pieniędzy. Z rozdawnictwa, które wyklucza i które dzieli. Przekonał się o tym powiat kłodzki największy na Dolnym Śląsku.Przekonali się o tym mieszkańcy powiatu kłodzkiego. Najpierw rząd dzielił pieniądze w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Potem w ramach tzw. Polskiego Ładu. Tak rozdawał, że samorząd powiatu kłodzkiego najpierw w Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 i 3 etapie otrzymał podwójne zero dotacji z publicznych środków.PUBLICZNYCH – bo nie można ich nazywać rządowymi dotacjami. Dlaczego? Bo przecież rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy. Tylko dysponuje naszymi, które pochodzą z naszych podatków.A i tzw. Polski Ład też dla powiatu kłodzkiego nie był łaskawy.

⬇️ Powiat kłodzki NIE otrzymał dofinansowania na:

🔹 Budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku.

🔹 Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka i Gminy Międzylesie.

🔹 Przebudowę dróg powiatowych wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko – Polanica Zdrój.

🔹 Przebudowę drogi do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie w Gminie Stronie Śląskie.

🔹Przebudowę drogi na terenie Gminy Międzylesie, Nowa Wieś – Goworów, Roztoki – Goworów.

🔹 Przebudowę drogi w Długopolu Górnym.

Wcześniej w ramach FIL na 9 zadań, m.in. na zakup karetek dla szpitala, także nie dostał. Ani na przebudowę skrzyżowań w Kłodzku. Na kładkę dla pieszych nad potokiem Dzik w Nowej Rudzie także.

Czy to oznacza, że samorząd powiatu kłodzkiego jest bogaty? Czy to oznacza, że w powiecie kłodzkim nie było negatywnych skutków pandemii? Czy to oznacza, że powiat kłodzki nie musi inwestować i się rozwijać dla swoich mieszkańców? Nie ma dróg do remontu? Czy to oznacza, że samorządowcy, urzędnicy przygotowali złe wnioski? Czy to oznacza, że mieszkańcy powiatu kłodzkiego nie pracują i nie płacą podatków, które idą do budżetu państwa?

Otóż NIE !!!! Powiat kłodzki jest pomijany w publicznych dotacjach dlatego, że władza podzieliła Polskę na Polskę PIS i na miasta, gminy i powiaty, w których włodarze, samorządowcy nie chcą partyjnie wiązać się z PISem.

To kara za to, że władze samorządowe nie wsparły projektu Duda2020 i nie podpisały politycznego porozumienia z PISem. Z lokalnymi politykami PISu.Rządowe programy wykluczyły wiele samorządów w Polsce.A powiat kłodzki jest jaskrawym przykładem tej niesprawiedliwości. Publiczne środki rozdysponowane zostały bez zasad, bez kryteriów i bez możliwości odwołania. Zostały rozdysponowane bez trybu. Bez transparentności. Dlatego władze powiatu kłodzkiego zdecydowały się opowiedzieć mieszkańcom, dlaczego powiat kłodzki nie inwestuje jakby inwestować chciał. I jakby chcieli tego mieszkańcy. Dlatego w tym tygodniu zorganizowały konferencję, aby o tym opowiedzieć mieszkańcom. I rozpoczęły akcję informacyjną.

Na terenie powiatu pojawiły się banery, które informują o pomijaniu przez rząd powiatu w pozyskiwaniu publicznych środków na potrzebne inwestycje. Dlatego także i ja o tym dziś mówię. Bo mieszkańcy powiatu kłodzkiego, którzy czekają na powiatowe inwestycje muszą mieć pełną o tym wiedzę.

Szanowni Mieszkańcy, musicie wiedzieć, że powiat kłodzki wziął udział we wszystkich edycjach programu POLSKI ŁAD i FIL. Wziął udział planowo, rzetelnie i prawidłowo – składając łącznie wiele wniosków na potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje. Dlatego też ja dziś, w polskim Sejmie, pytam rząd dlaczego powiat kłodzki i jego mieszkańcy od lat są pomijani w rozdziale publicznych środków przez rząd? Za jakie środki inwestować ma powiat, który praktycznie nie mając własnych dochodów musi dopłacać do rządowych zadań? Już do oświaty w tym roku dopłacił 11 mln złotych, a do szpitala 3 mln zł. I to nie koniec dopłat bo największa od kilkudziesięciu inflacja, wszechobecna drożyzna dotknie wszystkie jednostki, które powiat prowadzi. W szpitalu dojdzie też pokrycie przez powiat ustawowych podwyżek, na które trafiły z budżetu państwa niepełne środki. Władza PIS publiczne pieniądze traktuje jak polityczny łup. Publiczne pieniądze stały się nieobiektywnym batem dla tych burmistrzów, wójtów i starostów, którzy nie chcieli politycznie bratać się z PISem, a chcą jedynie służyć mieszkańcom w małych ojczyznach.

Tej sprawy nie zostawię. Będę ją w imieniu samorządowców, w imieniu mieszkańców powiatu kłodzkiego drążyć i informować opinię publiczną o odpowiedziach rządu. Bo mieszkańcy powiatu kłodzkiego w niczym od nikogo nie są gorsi. I płacą takie same podatki jak Polki i Polacy w całej Polsce. 🎥https://www.facebook.com/mwielichowska/videos/600451988242099

🟥 Deblowe Mistrzostwa Kotliny Kłodzkiej za nami. Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom serdecznie gratuluję! I dziękuję za podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, który może pomóc osobom niepełnosprawnym.Po więcej zapraszam na stronę Kłodzkiego Towarzystwa Tenisowego⬇️https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=560947619161981&id=100057402433180

📌 W minionym tygodniu poselskim złożyłam interpelację poselską w sprawie kryzysu energetycznego. Do mojego biura wpłynął apel Rady Przedsiębiorczości, która zwraca uwagę, że przedsiębiorcy obawiają się okresu jesienno-zimowego, który może być bardzo trudny z racji stabilności dostaw energii elektrycznej oraz surowców energetycznych takich jak gaz ziemny i węgiel kamienny. W związku z tym zapytałam Premiera, czy rząd przygotował się na wariantowe sytuacje związane z potencjalnymi ograniczeniami w dostępności energii elektrycznej oraz poszczególnych nośników energii oraz czy rząd dostosował regulacje oraz instrumenty prawne, w tym wydłużenie czasu na wdrożenie polecenia o ograniczeniu poboru mocy bądź gazu ziemnego do minimum 48h? Ponadto zwróciłam się do Premiera z pytaniem, czy rząd odblokuje inwestycje w odnawialne źródła energii?

📌 Otrzymałam odpowiedź na interpelację poselską w sprawie waloryzacji stypendiów doktoranckich. W odpowiedzi pan Włodziemierz Bernacki Podsekretarz Sejmu w Ministerstwie Edukacji i Nauki poinformował, że obecnie realizowane są dodatkowe analizy w tej sprawie. Całość interpelacji i odpowiedzi dostępna pod linkiem:https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT…

🟥 Przez cały tydzień zbieraliśmy podpisy pod projektem ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. To bardzo ważna inicjatywa, którą wspólnie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych zapowiedział Donald Tusk. Projekt ustawy powstał z potrzeby walki o godne życie osób niepełnosprawnych. Regularne wizyty u lekarzy specjalistów, systematyczna rehabilitacja, niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, specjalistyczne żywienie oraz środki higieny osobistej wymagają dużych nakładów finansowych. Jeśli zechcieliby Państwo zapoznać się z obywatelskim projektem ustawy, a także podpisać się pod nim, zapraszam do mojego biura poselskiego, lub pod link https://drive.google.com/…/1S59mTRdhO63vy8uKgI3pQRN…, gdzie można pobrać formularz, podpisać się i dostarczyć go do biura.

Pracuję dla Was!

Udostępnij wpis
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Najnowsze wpisy
Raport z minionego tygodnia

2022-11-29

Nowy tydzień rozpoczęłam wspólnie z Seniorami na I Złotostockim Kongresie – Aktywny Senior „Złoty […]

Raport z minionego tygodnia

2022-11-21

Poniedziałek w Dzierżoniowie, gdzie otworzyliśmy biuro parlamentarne. Chcemy, aby było miejscem spotkań, rozmów, dyskusji […]

Raport z minionego tygodnia

2022-11-14

Poniedziałek tradycyjnie zarezerwowany na sprawy biurowe. Przypominam, że jeśli mają Państwo jakiś problem, w […]